เกี่ยวกับ ClassCandy

เราเชื่อว่าความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้อย่างมีความสุขในวัยเด็ก เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนไปตลอดชีวิต
ผู้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กก็มีความเชื่อนี้เช่นเดียวกัน เราจึงต้องการเป็นผู้ช่วยที่ทำให้ความตั้งใจนี้สำเร็จได้ง่ายขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงผู้จัดกิจกรรมคุณภาพกับ