อิคิไก (IKIGAI)
อิคิไก (IKIGAI)
26/09/2018 13:16:33
News & Events

อิคิไก (IKIGAI)
หมายถึง คุณค่าของการมีชิวิต เป็นปรัญชาที่ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิตมานานแล้วอิคิไกมีหลักการสี่ข้อ คือ 
1. อะไรคือสิ่งที่รักที่จะทำ 
2. อะไรคือสิ่งที่โลกต้องการ 
3. อะไรคือสิ่งที่สร้างรายได้ให้
4. อะไรคือสิ่งที่มีทักษะทำได้ดี

จากการศึกษาพบว่า อิคิไก เป็นเบื้องหลังความอายุยืนถึง 100 ปีของชาวญี่ปุ่น
อิคิไคจะทำให้คนเราพบเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ คือเหคุผลที่เราตื่นมาในทุกเช้า
และเกิดพลังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน 


การช่วยลูกๆสร้างอิคิไกของตัวเองจึงเป็นแนวทางที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำมาใช้
ในการช่วยลูกค้นหาตัวตน และ เป้าหมาย และในที่สุดก็จะทำให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตค่ะ

 

เราจะสร้างอิคิไคให้ลูกๆได้อย่างไร

 

 

คุณพ่อคุณแม่คอยสังเกตุว่าลูกสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษ และช่วยสนับสนุนในลูกได้ทำในสิ่งที่ชอบ
เด็กๆอาจจะทดลองและเปลี่ยนความสนใจไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะ คุณพ่อคุณแม่สามารถ
ช่วยได้โดยการ

- การเปิดโอกาศให้ลองกิจกรรมหลากหลายแบบ 
- ไม่ปิดกั้นหรือกะเกณฑ์ความสนใจ
- ปล่อยให้มีเวลาว่างอิสระหรือเวลาส่วนตัว
- สนับสนุนและให้ความสนใจสิ่งที่ลูกทำ

 

 

 

การฝึกให้ลูกมีจิตสาธารณะ จะช่วยให้เด็กๆคิดถึงผู้คนและสิ่งรอบตัว เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองสนใจมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 


กิจกรรมง่ายๆรอบตัว เช่น การช่วยเหลืองานบ้าน หรือ ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆ
เป็นประจำ เป้นจุดเริ่มต้นที่เด็กๆได้เรียนรู้ความสุขจากการเป็นผู้ให้

 

 

 

หากลูกได้ค้นพบสิ่งที่รัก และฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้ว เมื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน
ต่อผู้อื่น สุดท้ายก็จะได้รับผลตอบแทนตามมาเอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุุขโดยไม่เดือนร้อน

 

 

สร้างทักษะจากสิ่งที่มีความสนใจและมีความถนัด เมื่อลูกพบสิ่งที่ชอบแล้ว ที่ขาดไม่ได้
คือการปลูกฝังวินัยและความสม่ำเสมอ

บทความแนะนำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net