เทรนด์การเลี้ยงลูกตามฉบับคุณพ่อคุณแม่ยุค Millennial
เทรนด์การเลี้ยงลูกตามฉบับคุณพ่อคุณแม่ยุค Millennial
28/02/2019 16:40:28
พาเที่ยว (Event)

 

เทรนด์การเลี้ยงลูกตามฉบับคุณพ่อคุณแม่ยุค Millennial

พ่อแม่ยุค Millennial ที่มีความเป็นพ่อแม่ยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงลูกต่าง
จากแนวคิดเดิม ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและสร้างความสะดวกสบาย
ให้ชีวิต จึงทำให้มีตัวช่วยหรือแนวคิดใหม่ๆเพียบ ไม่ได้แหกกฎการเลี้ยงดูไปจากเดิม
แต่แค่เปลี่ยนบริบทของคำว่าดีที่สุด ให้กับลูกๆ

**มาดูกันว่าเทรนด์ของพ่อแม่ยุค Millennial ในการเลี้ยงดูเด็กๆในยุคนี้เป็นยังไงบ้าง

 

 

พาลูกออกไปเรียนรู้ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
ในการเรียนรู้ของเด็กๆในยุคนี้ไม่ใช่มีแค่การเรียนรู้ในตำราแล้ว การเรียนรู้นอกห้องเรียนสามารถ
เสริมสร้างพัฒนาการและทักษะให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี เปิดโลกกว้าง เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้
ทั้งเด็กๆและครอบครัวเองได้เป็นอย่างดี มีทั้งความสนุก ทั้งความตื่นเต้น บางทีจุดหมายไม่ใช่สิ่งที่
สำคัญที่สุด ระหว่างทางต่างหาก เราได้อะไรจากมันบ้าง
ฝึกแก้ปัญหาจริงๆ ที่เจอในแต่ละวัน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา เป็นความฉลาดด้านหนึ่งของมนุษย์ สำหรับเด็กๆแล้ว เมื่อเด็กๆ
มีความมั่นใจและได้เข้าใจปัญหา มองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถผ่านไปได้ง่าย เมื่อพบเจออุปสรรค
ให้พวกเค้าได้พยายามและแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ และเมื่อทำสำเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจในตัว
เอง สอนให้เค้าได้มองเห็นโลก และปัญหาก็คือความท้าทายและเป็นสีสันของชีวิตของเค้า

 

 
ใช้กิจกรรมร่วมกับลูก เพื่อแก้ปัญหาการติดจอ
ความรักความอบอุ่นของครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างกิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เติมความรัก ความผูกพันธ์ เพียงแค่เป็นกิจกรรมง่ายๆที่ได้
ทำร่วมกัน เช่น ชวนลูกมาทำอาหารร่วมกัน ปลูกต้นไม้ แม้กระทั่งช่วยกันทำงานบ้าน  สำหรับครอบ
ครัวแล้วการได้อยู่พร้อมหน้าทำอะไรร่วมกัน แค่นี้ก็สามารถดึงเดเด็กๆให้อยู่ห่างจากจออีกด้วย

 

 

เลี้ยงลูกให้เรียนรู้เอง รู้จักตัวเอง รู้จักความสุข
ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวได้ด้วยตัวเอง ให้เค้าได้ค้นพบสิ่งที่ถนัด ความชอบ สิ่งที่รัก
ได้ด้วยตัวเอง และส่งเสริมเค้าในทางที่ถูก ให้เค้าได้สร้างสรรค์และสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ
มีความสุขที่ได้ทำ จนเกิดแรงบันดาลใจกับตัวเค้าเอง ค้นพบและพัฒนาตัวเอง พร้อมที่จะเรียน
รู้อย่างต่อเนื่องอย่างชาญฉลาดสู่อนาคต
เน้นการพัฒนาตัวเอง
ปลูกฝังให้เค้าไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง เมื่อพบว่าชอบสิ่งไหน รักที่จะลงมือทำในสิ่งไหน ส่งเสริม
ให้เค้ารู้จักที่จะพัฒนา ค้นหาศักยภาพของตนเองไปเรื่อยๆ รู้จักข้อบกพร่องของตนเองและพร้อม
ที่จะเรียนรู้และแก้ไข คอยส่งเสริมเพื่อเป็นแนวทางให้เค้าพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายในชีวิต
อย่างมั่นใจ

 

เลี้ยงลูกควบคู่กับเทคโนโลยี
ใยยุค 4.0 เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กมากขึ้น
สื่อการเรียนการสอนที่มาในรูปแบบของดิจิทัลเพื่อช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
ต่างๆได้อย่างสมดุล กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี
ให้ลูกได้เลือกสิ่งที่ชอบด้วยตัวเอง ได้ลงมือทำ
ให้เค้าได้ค้นหาความชอบและความถนัดด้วยตัวเอง สนับสนุนในสิ่งที่เค้ารักและทำมันได้เป็น
อย่างดี โดยไม่คาดหวังผลลัพธ์จากตัวเค้าจนเกินไป ส่งเสริมให้เค้าทำให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ให้
ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และการฝึกฝนโดยการแข่งขันกับตัวเอง เมื่อเค้าได้ทำสิ่งที่รัก
และพ่อแม่สนับสนุน จะทำให้เค้ากล้าที่จะทำมันเต็มที่ ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม
และภูมิใจในตัวเอง

 

พูดคุยสองสามภาษา
การสื่อสารภาษาอื่นได้จะทำให้โลกของเด็กๆกว้างขึ้น โอกาสต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  
และการเลี้ยงดูลูกให้เก่งหลายๆภาษายังเพิ่มสติปัญญาด้านอื่นๆอีกด้วยเพราะสมองจะถูก
กระตุ้นและได้การรับพัฒนา พัฒนาการการเรียนรู้อื่นๆจะทำได้เร็วและดีขึ้น และในปัจจุบัน
ภาษามีความจำเป็นอย่างมาก
 
 
 

บทความแนะนำ