รู้หรือไม่ ดวงจันทร์สำคัญกับเรายังไง??
รู้หรือไม่ ดวงจันทร์สำคัญกับเรายังไง??
03/04/2019 09:53:47
พาเที่ยว (Event)

 

รู้หรือไม่ ดวงจันทร์สำคัญกับเรายังไง??
ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เป็นทรงกลม ผิวขรุขระ โคจรหมุน
รอบโลกเรา โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน และนั่นแหล่ะ คือสิ่งที่ทำให้โลกเรา
มีสิ่งที่เรียกว่า “เดือน”

ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก 3 เท่า การที่เรามองเห็นแสงสว่างบนดวงจันทร์ได้ เพราะดวง
จันทร์ได้รับ แสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วสะท้อนมายังโลกของเรา ทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์
มีแสงสว่างเป็นสีเหลืองนวลๆนั่นเอง  บนดวงจันทร์ไม่มีอากาศ ไม่มีน้ำ และไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
พื้นผิวของดวงจันทร์เต็มไปด้วย ฝุ่นและเศษหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แตกออกจากแรงกระแทกของ
อุกาบาต และยังมีภูเขาสูง หลุมอุกาบาต และหุบเหวลึกมากมายทั่วบริเวณพื้นผิวของดวงจันทร์

 

 

ข้างขึ้นข้างแรม

ข้างขึ้นข้างแรมปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรามองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเป็นเสี้ยว
หรือเห็นเต็มดวง เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเอง ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถูกบังด้วยเงาของตัวเองเราจึงมองเห็นเป็นเสี้ยว เมื่อมอง
ดูดวงจันทร์จากพื้นโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบ
ใช้เวลาประมาณ 30 วัน

การโคจรของดวงจันทร์ถูกนำมาใช้ในปฏิทินจันทรคติแบ่งออกเป็น 30 วัน คือ วันขึ้น 1 ค่ำ
ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ และ วันแรม 1 ค่ำ ถึงวันแรม 15 ค่ำ โดยถือให้วันขึ้น 15 ค่ำ เป็นคืนที่ดวงจันทร์
สว่างเต็มดวง วันแรม 15 ค่ำ คือคืนที่ดวงจันทร์มืดทั้งดวง ส่วนวันแรม 8 ค่ำ และวันขึ้น 8 ค่ำ
ดวงจันทร์สว่างครึ่งดวง  โดยข้างขึ้นเราจะเห็นดวงจันทร์ในช่วงหัวค่ำ ส่วนข้างแรมเราจะเห็น
ดวงจันทร์ในช่วงรุ่งเช้า  

เกณฑ์การนับเดือนทางจันทรคติคือ เดือนที่เป็นเลขคู่ จะเริ่มจากขึ้น 1 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำ เรียกว่า
เดือนเต็ม และเดือนที่เป็นเลขคี่จะเริ่มจากแรม 1 ค่ำ ถึง แรม 14 ค่ำ เรียกว่า เดือนขาด

 


 

น้ำขึ้น น้ำลง

น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
และโลก เป็นผลจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทำต่อโลก โดยที่ดวงจันทร์
มีอิทธิพลต่อโลกมากกว่าดวงอาทิตย์ถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีมวลมากกว่า แต่ดวงจันทร์อยู่
ใกล้โลกมากกว่า แรงดึงดูดของดวงจันทร์จึงมีอิทธิพลทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงมากกว่า เนื่อง
จากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ทำให้โลกเกิดปรากฏการณ์ น้ำขึ้น-น้ำลง วันละ 2 รอบ
ปรากฏการณ์น้ำขึ้นจะเกิดจากด้านที่ใกล้กับดวงจันทร์ และด้านที่ตรงข้ามกับดวงจันทร์

ปรากฏการณ์น้ำเกิด และน้ำตาย

นอกจากดวงจันทร์จะมีอิทธิพลในการเกิดน้ำขึ้น น้ำลงแล้ว ดวงอาทิตย์ก็มีบทบาทเหมือนกัน
แต่เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากจึงมีอิทธิพลเท่านั้นในวันขึ้น 15 ค่ำและวันแรม 15 ค่ำ
เมื่อโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์อยู่ในระนาบเดียวกัน ทำให้แรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์ และดวง
อาทิตย์เสริมหรือหักล้างกันมากที่สุด จึงทำให้ทั้งสองวันนี้ น้ำจึงขึ้นสูงที่สุดและลดลงต่ำที่สุด
คือปรากฏการณ์น้ำเกิด (Spring tide)   

ส่วนปรากฏการณ์น้ำตาย เกิดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ และแรม 8 ค่ำ โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ไม่ได้เรียงในแนวเดียวกัน แต่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกันในมุม 91 องศา ทำให้แรง
โน้มถ่วงจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หักล้างกัน ต่างฝ่ายต่างออกแรงกระทำต่อโลก ทำให้เกิด
ปรากฏการณ์น้ำตาย (Neap tides) ซึ่งน้ำจะขึ้นต่ำที่สุดและลงน้อยที่สุด หรือมีความแตกต่างของ
ระดับน้ำจะไม่แตกต่างกันมาก จะเกิดขึ้นเดือนละ 2 วันเช่นกัน

ผลกระทบของ น้ำขึ้น น้ำลง

น้ำขึ้น น้ำลง มีผลต่อระดับน้ำในมหาสมุทร ปรากฏการณ์นี้ยังส่งผลต่อระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำ
อีกด้วย ทำให้น้ำในมหาสมุทรไหลเข้าสู่แม่น้ำ และผสมกันเกิดเป็นน้ำกร่อย หากมีน้ำขึ้นหนุนสูง
มากเกินไป าจทำให้พืชสวนหรือการเกษตรเสียหาย และอาจส่งผลถึงขั้นท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริม
ชายฝั่ง ในส่วนของการเดินเรือ การที่น้ำลงอาจทำให้บริเวณช่องทางเดินเรือตื้นเขิน หรืออาจมี
หินโสโครกโผล่ขึ้นเหนือน้ำ นักเดินเรือจึงต้องคอยติดตามเวลาการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงอยู่เสมอ

บทความแนะนำ