เคล็ดลับการเลี้ยงลูกต่างสไตล์ จาก 5 ประเทศ
เคล็ดลับการเลี้ยงลูกต่างสไตล์ จาก 5 ประเทศ
08/03/2021 16:52:23
พาเที่ยว (Event)
เลี้ยงลูกต่างสไตล์ แต่เติบโตได้อย่างมีสุข
มารู้ลึกถึงเคล็ดลับการเลี้ยงลูกของ 5 ประเทศกัน!
 
ประเทศเยอรมัน
1. กล้าคิด กล้าลุย
2.คิดแบบผู้ใหญ่
3.มีระเบียบวินัย
*พ่อแม่ชาวเยอรมันจะปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้อย่างท้าทาย
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิต แต่ยังคงอยู่ในสายตาของพ่อแม่

 
ประเทศญี่ปุ่น
1. มีมารยาทดี
2. พึ่งพาตัวเองสูง
3. รับผิดชอบต่อสังคม
*เด็ก ๆ จะถูกฝึกตั้งแต่เล็กให้มีทักษะในการค้นหาเดินทางด้วยตัวเอง
พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นเลี้ยงลูกให้พึ่งพาตัวเองได้ มีความรับผิดชอบตั้งแต่เล็ก
 
ประเทศสแกนดิเนเวีย
1. รักธรรมชาติ
2. ชอบอิสระ
3. จิตใจสดชื่นแจ่มใส ร่าเริง
*ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีและการศึกษา
ทำให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการเติบโตที่ดีสมวัย มองโลกในแง่ดี

 
ประเทศฝรั่งเศส
1.ให้ความสำคัญกับการทานอาหาร
2.รักษากฏระเบียบที่ผู้ใหญ่วางให้
3.มีพัฒนาการที่ดี
พ่อแม่ชาวฝรั่งเศสจะฝึกให้ลูกทานอาหารด้วยตัวเองตั้งแต่เล็ก
และใช้เวลาในการทานอาหารได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องรีบร้อน เร่งรีบในการกิน
 
ประเทศไทย
1. อ่อนน้อมถ่อมตน
2. จิตใจดี เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่
3. มีน้ำใจต่อผู้อื่น
*เด็กไทยจะถูกปลูกฝังให้มีจิตใจที่อ่อนโยน พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
เมื่อพบผู้ใหญ่ต้องแสดงความเคารพ ด้วยการยกมือไหว้ เป็นการทักทายตามประเพณี

บทความแนะนำ