ทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก

by Classcandy on 23/03/2018 23:49:37

Tag : contends

ทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก

คุณพ่อ คุณแม่ทราบหรือไม่ว่า พัฒนาการของเด็กระหว่างการเจริญเติบโตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเลยค่ะ คุณพ่อและคุณแม่จะต้องเรียนรู้
และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการ ในการช่วยให้เด็กๆฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบันก็มีกิจกรรมมากมายที่จะช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการ เคลื่อนไหวของเด็กๆ โดยกิจจะกรรมเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่น
ของร่างกาย สร้างพละกำลัง อีกทั้งยังเป็นรากฐานที่ดีสำหรับทุกกีฬาที่เด็กๆจะเล่นในอนาคตอีกด้วย
โดยวันนี้เราก็มีมาแนะนำคุณพ่อ คุณแม่ เช่นเคยค่ะ

ทราบหรือไม่ว่า เด็กๆในช่วงวัย 2 – 6 ปีจะเริ่มสนุกนานกับการได้เคลื่อนไหวอวัยวะในส่วนต่างๆ
พัฒนาการของเด็กระหว่างการเจริญเติบโตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเลยค่ะ

 

วันนี้ class candy จะมาพูดถึงลักษณะเคลื่อนไหวโดยของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เล่นออกกำลังส่วนของแขน และขา

โดยในปัจจุบันก็มีกิจกรรมมากมายที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ เคลื่อนไหวของของเด็กๆ โดยกิจจะกรรมเหล่านี้
จะมีส่วนช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นน เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย สร้างพละกำลัง อีกทั้งยังเป็นรากฐานที่ดีสำหรับ
ทุกกีฬาที่เด็กๆจะเล่นในอนาคตอีกด้วย

 

 

 

ที่นี่เด็กๆจ พัฒนาด้านทักษะต่างๆ และเกิดความมั่นใจในตัวเอง หลักสูตรของที่นี่เสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ ของร่างกาย
การทรงตัว จังหวะการเคลื่อนไหว และความยืดหยุ่นของร่างกาย เด็กจะรู้จักฟังได้ดีขึ้นแล
ะนานขึ้น เกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์
การเข้าสังคม และ สติปัญญา เนื่องจากหลักสูตรที่เฉพาะ เจาะจง ช่วยทำให้เด็กมี พัฒนาการ อย่างสมบูรณ์มานานถึง 25 ปีแล้ว 


เด็กๆจะได้สนุกกับการวิ่ง กระโดด ตีลังกา ควบคู่ไปกับการ พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในที่ ที่ปลอดภัย สนุก อบอุ่น เด็กๆจะได้ ทักษะกีฬา
และด้านอื่นๆ ของชีวิต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมไปสู่ควา
มสำเร็จในอนาคต เขาจะรักตนเองและพร้อมจะเผชิญกับสิ่งท้าทายและกล้าลองสิ่ใหม่ๆ

และสำหรับที่ที่สอง จะมีความ Advance ขึ้นมาหน่อย คือที่ The Movement Playground

เป็นยิมสำหรับทุกคนในครอบครัว ที่เดียว ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้เวลาออกกำลังกายร่วมกัน ฟิตแอนด์เฟิร์ม สนุกไปด้วยกัน
ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และลูกๆทุกคน แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงคอร์
สสำหรับเด็กๆกันค่ะ ที่นี่จะสอน Parkour หรือ Free Running
ในสภาพแวดล้อมที่ถูกออกแบบใ
ห้เหมาะกับการฝึก วิ่ง ปีน กระโดด ทรงตัว ไปจนถึงการหมุนตัว สวิงตัวในระดับ Advance เหมาะสำหรับ
น้องๆหนูๆตั้งแต่
อายุ6ขวบขึ้นไปจะได้ฝึกการใช้ร่างกายให้ถูกต้อง อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไปถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่อยากค้นพบ
ความสามารถที่ซุกซ่
อนอยู่ในร่างกาย 

The Movement Playground คือยิมแบบผสมผสานที่ผ่านการออกแบบและสอนโดยโค้ชที่ได้รับการ Certified โดยทั้ง
ครอบครัวสามารถใช้เว
ลาไปกับการออกกำลังกาย การเล่น และการใช้เวลาในครอบครัวร่วมกัน

 

Thai Canadian Community Sports (Gymnastics Bangkok) เป็นศูนย์การเรียนรู้พิเศษด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกายโดย
เน้นผ่านกิจกรรมกีฬายิมนาสติกสำหรับเด็ก

จุดมุ่งหมายของเราคือการปลูกฝังความชื่นชอบในการออกกำลังกายโดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน กิจกรรมยิมนาสติกที่ท้าทายความสามารถ และกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายโดย เราทำการสอนยิมนาสติกควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆ โดยที่นี่มีคอร์สสำหรับเด็กตั้งแต่อาบุ 1.5 ปีขึ้นไปเลยค่ะ

วันนี้ขอยกตัวอย่างโปรแกรม Parent &Tot นะคะ สำหรับโปรแกรมนี้จะเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1.5 ปี ถึง 3 ปี เป็นกิจกรรมทางด้านร่างกายที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล โดยโปรแกรมนี้จะต้องมีผู้ปกครองเข้า ร่วมเล่นด้วย โปรแกรมนี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางด้านสังคมทำให้เกิดความ มั่นใจในตัวเองตลอดจนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวที่ดีซึ่งจะ ใช้ดนตรี เกมกาละเล่นต่าง ๆ ที่สนุกสนานซึ่งทำให้โปรแกรมนี้เป็นที่ชื่นชอบ ทั้งเด็กและผู้ปกครอง

 

สถานที่ต่อไปเราขอชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ ไปกระโดดกัน กับ Bounce inc Thailand ค่ะ

<span style="color: #1da7c4; font-family: arial,h

Recommend for you :

เพลงเด็กไทย

by ClassCandy on 14/06/2019 09:33:13

ร้านเด็ด ข้าวชาววัง

by ClassCandy on 11/04/2019 11:25:01

อิคิไก (IKIGAI)

by ClassCandy on 26/09/2018 13:16:33

Chefu Town

by ClassCandy on 08/09/2018 14:47:37

YouTube kids คืออะไร

by ClassCandy on 08/09/2018 14:44:43