สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา ทั้งหมด 3 รายการ
 Primary - เรียนการวางแผน แก้ปัญหา โดยเกมกลยุทธ์ (6 - 12 ปี)

Primary - เรียนการวางแผน แก้ปัญหา โดยเกมกลยุทธ์ (6 - 12 ปี)

Quality Kids
Class
Play & Learn
Paragon
Kinder - ฝึกคิดเป็นระบบโดยเกมการศึกษา (3-5 ปี)

Kinder - ฝึกคิดเป็นระบบโดยเกมการศึกษา (3-5 ปี)

Quality Kids
Class
Play & Learn
Paragon
Toddler - กระตุ้นสมอง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กพร้อมผู้ปกครอง (1.5 - 3 ปี)

Toddler - กระตุ้นสมอง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กพร้อมผู้ปกครอง (1.5 - 3 ปี)

Quality Kids
Class
Play & Learn
Paragon