สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา ทั้งหมด 5 รายการ
 Video Game Design สร้างเกมสนุกๆด้วยตัวเอง (6 ปีขึ้นไป)

Video Game Design สร้างเกมสนุกๆด้วยตัวเอง (6 ปีขึ้นไป)

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
K Village
Coding Class เขียนโปรแกรม ด้วยซอฟต์แวร์ที่สนุกสนาน ใช้งานง่าย (6 ปีขึ้นไป)

Coding Class เขียนโปรแกรม ด้วยซอฟต์แวร์ที่สนุกสนาน ใช้งานง่าย (6 ปีขึ้นไป)

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
K Village
Junior Robotic สร้างหุ่นยนต์พื้นฐาน เรียนรู้อย่างเป็นระบบ (5-9 ปี)

Junior Robotic สร้างหุ่นยนต์พื้นฐาน เรียนรู้อย่างเป็นระบบ (5-9 ปี)

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
K Village
Advanced Inventor เรียนรู้ STEM ผ่านการสร้างเลโก้ (4 ปีขึ้นไป)

Advanced Inventor เรียนรู้ STEM ผ่านการสร้างเลโก้ (4 ปีขึ้นไป)

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
K Village
Parent and Child Programs ต่อเลโก้เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 1-3 ปี

Parent and Child Programs ต่อเลโก้เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 1-3 ปี

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
Mega Bangna