สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
สถานที่เรียนหรือกิจกรรม
หมวดหมู่กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ผลการค้นหา พื่นที่ : Lardprao ทั้งหมด 27 รายการ
เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบ Online  (6-12 ปี)

เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบ Online (6-12 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Live Online
Rising Star พัฒนาภาษาอังกฤษครบทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน (7-9 ปี)

Rising Star พัฒนาภาษาอังกฤษครบทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน (7-9 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Central Ladprao
Genius Kids เรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่าเรื่อง (3-6 ปี)

Genius Kids เรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่าเรื่อง (3-6 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Central Ladprao
 Video Game Design สร้างเกมสนุกๆด้วยตัวเอง (6 ปีขึ้นไป)

Video Game Design สร้างเกมสนุกๆด้วยตัวเอง (6 ปีขึ้นไป)

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
K Village
Coding Class เขียนโปรแกรม ด้วยซอฟต์แวร์ที่สนุกสนาน ใช้งานง่าย (6 ปีขึ้นไป)

Coding Class เขียนโปรแกรม ด้วยซอฟต์แวร์ที่สนุกสนาน ใช้งานง่าย (6 ปีขึ้นไป)

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
K Village
Junior Robotic สร้างหุ่นยนต์พื้นฐาน เรียนรู้อย่างเป็นระบบ (5-9 ปี)

Junior Robotic สร้างหุ่นยนต์พื้นฐาน เรียนรู้อย่างเป็นระบบ (5-9 ปี)

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
K Village
Advanced Inventor เรียนรู้ STEM ผ่านการสร้างเลโก้ (4 ปีขึ้นไป)

Advanced Inventor เรียนรู้ STEM ผ่านการสร้างเลโก้ (4 ปีขึ้นไป)

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
K Village
Surinori Program - เรียนเลขสนุกๆออนไลน์กับเบรนสคูล (3-5 ปี)

Surinori Program - เรียนเลขสนุกๆออนไลน์กับเบรนสคูล (3-5 ปี)

Brainschool
Live online
STEM
Live Online
Parent and Child Programs ต่อเลโก้เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 1-3 ปี

Parent and Child Programs ต่อเลโก้เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 1-3 ปี

Bricks 4 Kidz Thailand
Class
STEM
Mega Bangna
Junior Piano Course หลักสูตรเปียโนสำหรับเด็กเล็ก 5 ปี

Junior Piano Course หลักสูตรเปียโนสำหรับเด็กเล็ก 5 ปี

Yamaha Music Thailand
Class
Music
Siam Paragon
Junior Music Course ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก 4 ปี / เรียนเป็นกลุ่ม

Junior Music Course ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก 4 ปี / เรียนเป็นกลุ่ม

Yamaha Music Thailand
Class
Music
Siam Paragon
Genius School ฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ปูพื้นฐานให้ดีเยี่ยม (5 - 12 ปี)

Genius School ฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ปูพื้นฐานให้ดีเยี่ยม (5 - 12 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Central World
Trailblazer Course เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (11 - 14 ปี)

Trailblazer Course เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (11 - 14 ปี)

EduFirst School
Class
Language
Central World
 Primary - เรียนการวางแผน แก้ปัญหา โดยเกมกลยุทธ์ (6 - 12 ปี)

Primary - เรียนการวางแผน แก้ปัญหา โดยเกมกลยุทธ์ (6 - 12 ปี)

Quality Kids
Class
Play & Learn
Paragon
Kinder - ฝึกคิดเป็นระบบโดยเกมการศึกษา (3-5 ปี)

Kinder - ฝึกคิดเป็นระบบโดยเกมการศึกษา (3-5 ปี)

Quality Kids
Class
Play & Learn
Paragon
Yamaha Junior Courses เตรียมความพร้อมด้านดนตรีเด็กเล็ก 2 ปี

Yamaha Junior Courses เตรียมความพร้อมด้านดนตรีเด็กเล็ก 2 ปี

Yamaha Music Thailand
Class
Music
Siam Paragon
I CAN READ PLUS พัฒนาภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน (3-5 ปี)

I CAN READ PLUS พัฒนาภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน (3-5 ปี)

I Can Read Thailand
Class
Language
-
Early Step สอนภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics เด็ก 1.6 - 3 ปี

Early Step สอนภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics เด็ก 1.6 - 3 ปี

Phonics 1st
Class
Language
Paradise Park
ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก 3-5 ปี

ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก 3-5 ปี

Global Art & Creative-Thailand
Class
Art & Creative
Central Lardprao
High Flyer Course ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรม (5 - 10 ปี)

High Flyer Course ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรม (5 - 10 ปี)

EduFirst School
Class
Language
Central Pinklao
Smart Babies คลาสพัฒนาสมองสู่ความฉลาดผ่านการเล่น (6 เดือนขึ้นไป)

Smart Babies คลาสพัฒนาสมองสู่ความฉลาดผ่านการเล่น (6 เดือนขึ้นไป)

Babies Genius
Class
Play & Learn
Siam Paragon
Special Course คณิต คิดเป็นภาพ - เรียนคณิตผ่านสื่อ เกม กิจกรรม

Special Course คณิต คิดเป็นภาพ - เรียนคณิตผ่านสื่อ เกม กิจกรรม

Math Talent by Dr.Ying
Class
STEM
Siam Square
พัฒนาสมอง เรียนรู้การใช้ชีวิตพื้นฐานไปกับคลาส SORA (อนุบาล 1)

พัฒนาสมอง เรียนรู้การใช้ชีวิตพื้นฐานไปกับคลาส SORA (อนุบาล 1)

Kogumakai Thailand
Class
Play & Learn
central plaza ladprao
Toddler - กระตุ้นสมอง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กพร้อมผู้ปกครอง (1.5 - 3 ปี)

Toddler - กระตุ้นสมอง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กพร้อมผู้ปกครอง (1.5 - 3 ปี)

Quality Kids
Class
Play & Learn
Paragon
หลักสูตรซึมซับภาษาจีนเด็กเล็ก ผ่านกิจกรรม (5–7 ปี) เรียนเป็นกลุ่ม 4-6 คน

หลักสูตรซึมซับภาษาจีนเด็กเล็ก ผ่านกิจกรรม (5–7 ปี) เรียนเป็นกลุ่ม 4-6 คน

OKLS Chinese and Japanese
Class
Language
-
CMA Kindy เรียนจินตคณิต ปูพื้นฐานตัวเลขสำหรับเด็กเล็ก 3 - 4.5 ปี

CMA Kindy เรียนจินตคณิต ปูพื้นฐานตัวเลขสำหรับเด็กเล็ก 3 - 4.5 ปี

CMA Mental Arithmetic Thailand
Class
STEM
Central Ladprao
Pre-Genius ฟัง พูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการเล่น  (1.5-3 ปี)

Pre-Genius ฟัง พูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการเล่น (1.5-3 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Central World