คลาสประกอบหุ่นยนต์ Robot’s child Junior 4-8 ปี

Class
 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมกาบางนา, TNY เอกมัย, พระราม 2, สาทร, แฟชันไอส์แลนด์, พุทธมณฑล สาย4, Victoria Garden Community Mall, บางบัวทอง, มีนบุรี, เมืองทองธานี มสธ., มหาชัย เมืองสมุทรสาคร, สระบุรี ห้างสุขอนันต์,  บ้านโป่ง จ.ราชบุรี, Centralชลบุรี และสาขาในจังหวัดอื่นๆอีกมากมาย
 อายุ :  4 - 8 ปี
 

 

  • เด็กเล็กก็เรียนหุ่นยนต์ได้ ไม่ต้องรอให้โตก่อน
  • น้องๆจะได้ประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง
รายละเอียดกิจกรรม

ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ และทดสอบหุ่นยนต์ โดยใช้ ชุดหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3 เด็กๆจะได้ฝึกสังเกตการปฏิบัติงานหุ่นยนต์ของตนเอง เพราะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น หุ่นยนต์อาจจะคล้ายกันโปรแกรมแบบเดียวกัน แต่การตั้งค่าต่าง ๆ จะต้องกำหนดให้เข้ากับหุ่นยนต์ของตนเอง
 
คอร์สนี้น้องๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เรียนรู้ส่วนประกอบของ NXT และ EV3 ฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์ตามแบบอย่างง่ายและตามจินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกสมาธิ ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบ เขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้อย่างง่าย เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น


 

สิ่งที่จะได้รับ

  • สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นมา ให้เคลื่อนไหว และทำงานตามความต้องการ
  • สนุกกับการทดสอบหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมา และเป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น


 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • สามารถเรียนตามช่วงอายุ  ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อน
 

 

 

ภาพบรรยากาศ

 

 
Robot's child
Class 08/01/2019 09:51:00

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

คลาสประกอบหุ่นยนต์ Robot’s child Junior 4-8 ปี

คลาสประกอบหุ่นยนต์ Robot’s child Junior 4-8 ปี

Robot's child
Class
STEM
Future Park