Pre-Genius ฟัง พูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการเล่น (1.5-3 ปี)

Class
 
  Central World, Paradise Park, Central Rama2

 อายุ : 1.5 - 3 ปี

 

 

  • โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน
 

 

รายละเอียดกิจกรรม

หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ วัย 1.5 ถึงไม่เกิน 3 ขวบ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษให้เหมาะสมตามวัย ผ่านธีมและกิจกรรมการเรียนที่สนุกสนาน ทำให้น้องๆ ซึมซับภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ พร้อมเสริมสร้างพัฒนาทางสมองควบคู่กันไป ทั้ง IQ และ EQ
 

 

สิ่งที่จะได้รับ

  • เน้นทักษะการฟัง และพูดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไม่เกิน 3 ขวบ


 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือทักษะใดๆมาก่อน  น้องๆสามารถลงเรียนได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสม
 

 

ภาพบรรยากาศ

 

  

 

 

 

I-Genius Education
Class 14/08/2020 09:57:00

รายละเอียดรายการจอง

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Genius Kids ฟัง และเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ (3-6 ปี)

Genius Kids ฟัง และเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ (3-6 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Central World
Pre-Genius ฟัง พูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการเล่น  (1.5-3 ปี)

Pre-Genius ฟัง พูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการเล่น (1.5-3 ปี)

I-Genius Education
Class
Play & Learn
Central World

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net