High Flyer Course ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรม (5 - 10 ปี)

Class
 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลพระรามเก้า, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเวิลด์
 อายุ : 5 - 10 ปี

 

  • เรียนเป็นกลุ่มเล็ก 5 -12 คน
  • สอนภาษาอังกฤษ แบบสด 100%
  • เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ
  • โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน

 

รายละเอียดกิจกรรม
หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับเด็กเล็ก อายุ 5 – 10 ปี (ระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา) เพื่อปูพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน
 
เน้นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ให้เด็กได้พัฒนาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยความสนุกสนาน ผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ที่หลากหลาย เช่น การแสดงบทบาสมมุติ การเล่นเกมส์ การร้องเพลง การทายคำศัพท์ การออกเสียง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้เด็กซึมซับและสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

 

สิ่งที่จะได้รับ
  • สอนโดย อาจารย์ต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆ ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก
  • เรียนไปพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ
  • โน้มน้าวให้เด็กๆ เกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
  • เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ


ความรู้พื้นฐานที่ควรมี
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือทักษะใดๆมาก่อน  น้องๆสามารถลงเรียนได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสม

 

ภาพบรรยากาศ

 

 

 

EduFirst School
Class 22/08/2020 14:11:00

รายละเอียดรายการจอง

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Trailblazer Course เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (11 - 14 ปี)

Trailblazer Course เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (11 - 14 ปี)

EduFirst School
Class
Language
Central World
High Flyer Course ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรม (5 - 10 ปี)

High Flyer Course ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรม (5 - 10 ปี)

EduFirst School
Class
Language
Central Pinklao

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net