Happy Art - เรียนศิลปะสำหรับเด็กผ่านการเล่นกิจกรรม (2.5-8 ปี)

Class
 พาราไดซ์พาร์ค, เดอะไลท์เฮ้าส์เจริญนคร14, อิ้นท์อินเตอร์เซ็คพระรามสาม, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, The Emquatier 
 อายุ :  2.5 - 8 ปี
 
  • เรียนศิลปะสำหรับเด็กโดยเฉพาะ แบ่งคลาสตามช่วงอายุ
  • หลักสูตรเล่นกับศิลปะ 2.5-3 ปี เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 8 ครั้ง / หลักสูตรศิลปะเด็ก 4-8 ปี เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ครั้ง

 

รายละเอียด

          ศิลปะสำหรับเด็กเพื่อฝึกทักษะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านศิลปะประดิษฐ์ และการวาดรูป เด็กๆ จะได้รู้คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความสุขกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 

ราคา

1 คลาส ราคา 4,200 บาท    รวมอุปกรณ์ทุกกอย่างแล้ว

 

สิ่งที่จะได้รับ

  • เด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนศิลปะ และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
  • เสริมสร้างสมาธิและสติปัญญา
  • พัฒนาความพร้อมในการเรียน
  • สร้างสุนทรียภาพ
  • พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือทักษะใดๆมาก่อน  น้องๆสามารถลงเรียนได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสม
 

ภาพบรรยากาศ

 


Kolor me art school
Class 28/08/2020 14:54:00

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Sculpture นักประติมากรน้อย (4-9 ปี) / เรียน 8 ครั้ง

Sculpture นักประติมากรน้อย (4-9 ปี) / เรียน 8 ครั้ง

Kolor me art school
Class
Art & Creative
EmQuartier
Cartoon Art - เรียนวาดการ์ตูนในแบบของตัวเอง (7 ปีขึ้นไป)

Cartoon Art - เรียนวาดการ์ตูนในแบบของตัวเอง (7 ปีขึ้นไป)

Kolor me art school
Class
Art & Creative
EmQuartier
Art Skill - พื้นฐานศิลปะ เรียนรู้เรื่องสี (9 ปีขึ้นไป)

Art Skill - พื้นฐานศิลปะ เรียนรู้เรื่องสี (9 ปีขึ้นไป)

Kolor me art school
Class
Art & Creative
EmQuartier
Happy Art - เรียนศิลปะสำหรับเด็กผ่านการเล่นกิจกรรม (2.5-8 ปี)

Happy Art - เรียนศิลปะสำหรับเด็กผ่านการเล่นกิจกรรม (2.5-8 ปี)

Kolor me art school
Class
Art & Creative
EmQuartier