Early Step สอนภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics เด็ก 1.6 - 3 ปี

Class
 Paradise Park, Central Chaengwattana, ICONSIAM, Chonburi
 อายุ :  1.6 - 3 ปี


 

  • โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ
  • สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนเด็กโดยเฉพาะ



 

รายละเอียดกิจกรรม

โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ที่เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านกระบวนการเล่น จัดกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ อาทิเช่น เกมส์ นิทาน บทบาทสมมติ หุ่นมือ ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ ศิลปะ งานประดิษฐ์และบทกลอนสำหรับเด็กเล็ก เน้นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์จริง เรียนรู้คำศัพท์ พื้นฐานต่างๆ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การออกเสียงอย่างถูกวิธีและการใช้บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดกิจกรรมตามหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก 


 

สิ่งที่จะได้รับ

  • สามารถอ่านหรือสะกดคำได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำคำศัพท์ เป็นการอ่าน จากความเข้าใจในระบบการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลัก Phonics


 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • สามารถเรียนตามช่วงอายุได้เลย ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อน



ภาพบรรยากาศ

 

 

Phonics 1st
Class 07/01/2019 14:36:00

รายละเอียดรายการจอง

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Early Step สอนภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics เด็ก 1.6 - 3 ปี

Early Step สอนภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics เด็ก 1.6 - 3 ปี

Phonics 1st
Class
Language
Paradise Park

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net