Yamaha Junior Courses เตรียมความพร้อมด้านดนตรีเด็กเล็ก 2 ปี

Class
  สามารถดูสาขาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
 อายุ : 2 ปี
 
  • ระยะเวลาตลอดหลักสูตร ประมาณ 1 ปี
  • เรียนแบบกลุ่ม
  • ผู้ปกครองจำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนด้วย
 

รายละเอียดกิจกรรม

หลักสูตรดนตรีขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กวัย 2 ปี เป็นหลักสูตรเริ่มต้นในการฝึกทักษะด้านการฟัง และความรักในดนตรีให้กับเด็ก ๆ เนื่องจากเด็ก ๆ จะสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมทางดนตรี ทั้งการร้อง การฟัง การเคลื่อนไหว การเล่นเครื่องประกอบจังหวะ ร่วมกับผู้ปกครอง เสริมสร้างจินตนาการจากการฟังนิทานผ่านเสียงดนตรีและแผ่นภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกายภาพ จิตใจ และอารมณ์ ผ่านเสียงดนตรี

 

สิ่งที่จะได้รับ

  • เตรียมความพร้อมด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 ปี
  • ได้รับทักษะการฟัง และและทักษะด้านร่างกาย จิตใจ
  • ปลูกฝังความรักในเสียงเพลง

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือทักษะใดๆมาก่อน น้องๆสามารถลงเรียนได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสม
 

ภาพบรรยากาศ

 

 
Yamaha Music Thailand
Class 22/03/2019 14:50:00

รายละเอียดรายการจอง

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Junior Piano Course หลักสูตรเปียโนสำหรับเด็กเล็ก 5 ปี

Junior Piano Course หลักสูตรเปียโนสำหรับเด็กเล็ก 5 ปี

Yamaha Music Thailand
Class
Music
Siam Paragon
Junior Music Course ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก 4 ปี / เรียนเป็นกลุ่ม

Junior Music Course ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก 4 ปี / เรียนเป็นกลุ่ม

Yamaha Music Thailand
Class
Music
Siam Paragon
Yamaha Junior Courses เตรียมความพร้อมด้านดนตรีเด็กเล็ก 2 ปี

Yamaha Junior Courses เตรียมความพร้อมด้านดนตรีเด็กเล็ก 2 ปี

Yamaha Music Thailand
Class
Music
Siam Paragon

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net