Genius School ฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ปูพื้นฐานให้ดีเยี่ยม (5 - 12 ปี)

Class
 Central World, Paradise Park, Central Rama2
 อายุ :  5 - 12 ปี
 
  • สอนโดย Native Speakers ครูเจ้าของภาษา ผ่านกิจกรรม และธีมการเรียนที่หลากหลาย สนุกสนาน
  • กลุ่มเรียนขนาดเล็ก น้องๆ จะเข้าใจประโยคเข้าถามคำตอบและคำศัพท์ประจำธีมประจำสัปดาห์ ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
  • โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน
 

รายละเอียด

          หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ วัย 5 -12 ปี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูด, การฟัง, การอ่าน, การออกเสียง, คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการรู้เรียนภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติ ทุกสถานการณ์ ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน เพื่อให้น้องๆ มีพื้นฐาน และความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเยี่ยม
 

 

สิ่งที่จะได้รับ

  • เรียนภาษาอังกฤษเน้นการฟังและพูด ที่เหมาะสมตามวัยของน้องๆ
  • น้องๆ จะพูดภาษาได้ดี สำเนียงการพูดของ น้องๆ จะถูกต้องและเพราะอย่างเจ้าของภาษา และจะเพลิดเพลินกับการเรียนสนทนากับคุณครูชาวต่างชาติ
  • จาก Feedback ที่ผู้ปกครองบอกต่อๆ “เด็กๆ ได้ฝึกConversation ทั้งชั่วโมง”
  • พัฒนาการด้านความมั่นใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ
 

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือทักษะใดๆมาก่อน  น้องๆสามารถลงเรียนได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสม
 
 

ภาพบรรยากาศ
 
 
I-Genius Education
Class 19/11/2020 14:24:00

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบ Online  (6-12 ปี)

เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบ Online (6-12 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Live Online
Rising Star พัฒนาภาษาอังกฤษครบทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน (7-9 ปี)

Rising Star พัฒนาภาษาอังกฤษครบทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน (7-9 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Central Ladprao
Genius Kids เรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่าเรื่อง (3-6 ปี)

Genius Kids เรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่าเรื่อง (3-6 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Central Ladprao
Genius School ฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ปูพื้นฐานให้ดีเยี่ยม (5 - 12 ปี)

Genius School ฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ปูพื้นฐานให้ดีเยี่ยม (5 - 12 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Central World
Pre-Genius ฟัง พูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการเล่น  (1.5-3 ปี)

Pre-Genius ฟัง พูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการเล่น (1.5-3 ปี)

I-Genius Education
Class
Language
Central World