สนามเด็กเล่นในร่มกลางใจเมือง สไตล์ญี่ปุ่น เครื่องเล่นเสริมทักษะมากมาย

Workshops
 สุขุมวิท 49
 อายุ :  6 เดือน - 6 ปี


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 • ผู้ปกครองและเด็กจะต้องใส่ถุงเท้าก่อนเข้าใจบริการ หากไม่ได้เตรียมมา ทางเรามีจำหน่ายที่ราคาคู่ละ 50 บาท
 • ผู้ปกครองจะต้องเป็นคนดูแลเด็กเองตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ


ราคา 

 • วันเสาร์ - อาทิตย์ / วันหยุด
  เด็ก 350 บาท / 2 ชม. หรือ 450 บาท / เต็มวัน
  ผู้ใหญ่ 100 บาท (อัตราเดียว)
 • วันจันทร์ - ศุกร์
  เด็ก 350 บาท / 2 ชม. หรือ 450 บาท / เต็มวัน
  ฟรี ผู้ใหญ่ 1 ท่าน และผู้ใหญ่ท่านต่อไป 100 บาท (อัตราเดียว)


 

ช่องทางการจำหน่ายบัตร

 • Facebook : Playville
 • Line : @playville
 • Call : 0-2297-0091รายละเอียดกิจกรรม

เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ และเด็ก ๆ มาร่วมเล่นเครื่องเล่นที่หลากหลาย และทำกิจกรรมที่จะเสริมสร้างทักษะทั้งทางร่างและจิตใจ ผ่านโซนต่าง ๆ ทั้ง 7 ด่าน ประกอบด้วย
 • Physical Play เด็กจะได้ปีนป่าย กระโดด และวิ่งไปรอบ ๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ
 • Constructive Play กับของเล่นปลายเปิด ที่จะช่วยให้เด็กใช้จินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ
 • Expressive Play พัฒนาทักษะด้านอารมณ์ผ่านการทำศิลปะ
 • Dramatic Play การเล่นบทบาทสมมติ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และความคิดสร้างสรรค์
 • Sensory Play ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทางตา ทางจมูก ทางหู ทางลิ้น และทางร่างกาย ก็คือการสัมผัส
 • Language Play พัฒนาทางด้านการใช้ภาษา ผ่านการร้องเพลงหรือฟังเรื่องเล่า เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารและบอกความต้องการของตัวเองได้
 • Social Play ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเดินทาง 

8/3 ซอย สุขุมวิท 49 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


 

ภาพบรรยากาศ

 

 

Playville
Workshops 07/12/2020 22:32:00

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

สนามเด็กเล่นในร่มกลางใจเมือง สไตล์ญี่ปุ่น เครื่องเล่นเสริมทักษะมากมาย

สนามเด็กเล่นในร่มกลางใจเมือง สไตล์ญี่ปุ่น เครื่องเล่นเสริมทักษะมากมาย

Playville
Workshops
Play Center & Cafe
Sukhumvit 49