Basic Microbit เขียนโปรแกรมอย่างง่าย ฝึกการวางแผน (7 ปีขึ้นไป)

Class
 Live Online
 อายุ :  7  ปีขึ้นไป
 

 

 

  • สอนสดผ่านโปรแกรม meet (google classroom)
  • เรียนแบบกลุ่ม 4 - 10 คน ต่อรอบ 
  • เรียน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
  • เรียนจบคอร์สพร้อมรับใบ Certificate
 

 

 

 

รายละเอียดกิจกรรม

Basic Microbit เหมาะสำหรับน้องๆ 7 ปีขึ้นไป
 Micro:bit (ไมโครบิท) คือ การเรียนเขียนโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ง่ายและสนุกสนานเหมาะกับเด็กยุคดิจิตอล น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่านภาษา block-base programming โดย Coding ผ่านเว็บไซต์ Makecode เพื่อฝึกการเรียนรู้ระบบการวางแผน ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและมีทักษะคิดเชิงคํานวณ
 
 

 

ราคา

  •   3,340 บาท
 
 
 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือทักษะใดๆมาก่อน  น้องๆสามารถลงเรียนได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสม
 

 

 

ติดต่อสถาบัน

  • Tel. 087 111 5475
  • Fb : https://www.facebook.com/TEDSPLAYCLUB
 

 

 

 
TEDS PLAY
Class 08/01/2021 16:39:00

รายละเอียดรายการจอง

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Micro Maqueen เรียนCoding เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เรียนรู้การคิดเป็นระบบ (7 ปีขึ้นไป)

Micro Maqueen เรียนCoding เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เรียนรู้การคิดเป็นระบบ (7 ปีขึ้นไป)

TEDS PLAY
Class
STEM
Live Online
Coding Animation เรียนCoding เชิงวิทยาการคํานวณ ผ่านอนิเมชั่น (7 ปีขึ้นไป)

Coding Animation เรียนCoding เชิงวิทยาการคํานวณ ผ่านอนิเมชั่น (7 ปีขึ้นไป)

TEDS PLAY
Class
STEM
Live Online
Basic Microbit เขียนโปรแกรมอย่างง่าย ฝึกการวางแผน (7 ปีขึ้นไป)

Basic Microbit เขียนโปรแกรมอย่างง่าย ฝึกการวางแผน (7 ปีขึ้นไป)

TEDS PLAY
Class
STEM
Live Online

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net