เรียนหมากล้อมหลักสูตรสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เรียนสนุก เข้าใจง่าย

Class
 Tree om 3 พระราม3
 อายุ :  ไม่จำกัด
 
 • สอนหมากล้อมแบบเฉพาะทาง พัฒนาเพื่อการสอนเด็กโดยเฉพาะ เรียนสนุก เข้าใจง่าย
 • เรียน 10 ครั้ง / 1 คอร์ส ครั้งละ 1.5 - 2 ชั่วโมง (แบ่งตาม Level)
 

รายละเอียด

          หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะ โดยเนื้อหามีความสนุก เข้าใจง่ายครับ โดยเราจะเริ่มต้นระดับที่ 30 kyu ซึ่งตรงนี้และอีกหลายๆอย่างที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นเพราะเราคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นอันดับ1 (student centered)  
          พื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็ก ไม่ควรเร่งรัด อย่างคำกล่าวที่ว่า “ช้าๆได้พร้าเล่มงาม” หากเด็กทำได้ และเข้าใจในสิ่งที่เขาเรียนจริงๆ เขาจะเกิดความมั่นใจในตัวเอง  อีกอย่างที่เน้นมากๆที่สถาบันสอนหมากล้อมไอ คิว อัพ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายหรือจุดเด่นของเราก็ว่าได้ คือหมากล้อมเป็นกีฬาหมากกระดานแห่งความสุข เราเน้นสอนให้เด็กๆได้นำเอาประโยชน์ ความรู้ไป ปรับปรุง พัฒนาตนเอง และนำสิ่งดีๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นหมากล้อมไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน 
          ควบคุมดูแลการสอนโดย นภัทร อิชยาวณิชย์  หรือครูคีธ 4 ดั้งเพชร  ป.โท ด้านการสอนผู้มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี  เราเชื่อว่าเด็กๆทุกคนล้วนมีศักยภาพในตัวเอง โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่ส่วนทักษะ หรือเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับพัฒนาการด้านจิตใจ และอารมณ์ของผู้เรียนอีกด้วย
          คอร์สเรียนของเราแบ่งตามระดับของผู้เรียน
 • Basic พื้นฐาน 1  
ระดับฝีมือ 20 - 17 คิว เรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมง
 • Basic พื้นฐาน 2
ระดับฝีมือ 16 - 14 คิว เรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมง
 • Basic พื้นฐาน 3
ระดับฝีมือ 13 - 11 คิว เรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมง
 • Pre-Intermediate เตรียมชั้นกลาง
ระดับฝีมือ 8 - 10 คิว เรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมง
 • Intermediate ชั้นกลาง
ระดับฝีมือ 5 - 7 คิว เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • Advance ขั้นสูง
ระดับฝีมือ 1 - 4 คิว เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • Master
ระดับฝีมือ 1 - 3 คิว เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • อินเซย์คลาส คอร์สเข้มพิเศษสำหรับเด็ก ๆ ที่ต้องการฝึกฝนเป็นนักกีฬาจริงจัง
 

 ราคา

6,000 บาท / 1 คอร์ส

 

 ตารางเรียน

สถาบันของเราเปิดทำการทุกวัน และเปิดสอนทุกระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงนักกีฬาระดับแนวหน้าประเทศ
จ. - ศ. นัดหมายเวลา
ส. - อา. 9.00-16.00(คลาสสุดท้าย) 
 

สิ่งที่จะได้รับ

 • การวางแผน การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล
 • ความสำเร็จจะเกิดได้จากการผสมผสานระหว่างนโยบาย , กลยุทธ ,และ ยุทธวิธี ที่ดีพร้อม
 • การปรับกลยุทธตามสถานการณ์ณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยอมรับความจริงและพร้อมที่จะปรับปรุง
 • รูจักการได้อย่างเสียอย่าง ไม่มีทางได้ทั้งหมด เมื่อได้มาก็ต้องเสียไป เมื่อเสียไปแล้วค่อยหาทางได้กลับมา
 • การจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ 
 • การจัดดุลยภาพระหว่างเรื่องราวต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิต
 • ศึกษา "กำลัง" ที่เกิดจากการรวมตัว เป็นกลุ่มของหมากบนกระดาน 
 • การรู้จักประมาณ และเคารพผู้อื่น ในฐานะที่ต่าง ก็มีโอกาสเท่าเทียมกัน
 • เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายมีฝีมือทัดเทียมกัน คนแพ้ก็คือ คนที่ทำผิดมากกว่าจึงฝึกให้มีความสุขุมรอบคอบควบคุมตัวเองให้ทำผิดน้อยที่ สุด รู้จักอดทนอดกลั้น โดยพยายามประคองตังเองเมื่อเพลี่ยงพล้ำ และแม้ว่าจะแพ้ก็ให้ประโยชน์ ในด้านการเตือนสติให้สำรวจตัวเองว่าเราได้ทำอะไรไปบ้าง จุดบกพร่องของเราอยู่ที่ไหน
 • ช่วยให้เข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลง อันเป็นสัจธรรมของชาติของสิ่งทั้งหลายตามเหตูปัจจัยไม่ยึดติด ช่วยยกระดับภูมิจิตให้เข้าถึง ความสงบ อันเป็นคุณภาพจิตขั้นสูงสุด
 

ภาพบรรยากาศ

 
iQ-up Children Go Academy
Class 04/03/2021 13:24:00

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

เรียนหมากล้อมหลักสูตรสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เรียนสนุก เข้าใจง่าย

เรียนหมากล้อมหลักสูตรสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เรียนสนุก เข้าใจง่าย

iQ-up Children Go Academy
Class
Play & Learn
tree on 3