ค่ายเล่นสนุกปลุกความกล้า เรียนรู้ผ่านการเล่น ในพื้นที่ธรรมชาติ(7-15 ปี)

Camp
  สามโคก จ.ปทุมธานี
 อายุ :  7 -15 ปี
 
 • เล่นสนุกปลุกความกล้า กับกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น ในพื้นที่ธรรมชาติเน้นการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว 
 • เราพัฒนาตนเองจนเชี่ยวชาญด้านสันทนาการเพื่อพัฒนาการสำหรับเด็กๆ

 

รายละเอียด

          เราออกแบบโปรแกรมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับน้องๆ และการเรียนรู้ในแต่ละวัย เพื่อให้น้องๆ เกิด ทักษะ และมีพัฒนาการทั้งร่างกายและความคิด เน้นทักษะการเคลื่อนไหว เน้นความคล่องแคล่ว เน้นฝึกฝน และเรียนรู้การอยู่ในกฎเกณฑ์ ผ่านการปฏิบัติจริง 
          พื้นที่เปิดโล่ง เป็นธรรมชาติ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะในการเอาตัวรอด การตัดสินใจก้าวข้ามความเกลียด ความกลัว ความกังวล ในใจ ในสถานการณ์ที่ต้อง คิด วิเคราะห์ ประเมิน และลงมือทำ เราสอดแทรกการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเต็มที่ ได้แก่ กิจกรรมดังนี้
 • กิจกรรมครอบครัว
 • ปีนหน้าผาจำลอง
 • ด่านกิจกรรมฐานน้ำ 
 

ราคา

 • 1,850 บาท (เด็ก 1 คน ผู้ปกครอง 2 คน )
ผู้ใหญ่ท่านที่เกินจาก 2 คน  ชำระเพิ่ม 150 บาท  
ราคานี้รวมเบรค 1 มื้อ
ลงทะเบียน   2-5 คน ลด 50 บาท / 1 คน
ลงทะเบียน  6 คน ขึ้นไปลด 100บาท / 1 คน
ในกรณีที่ต้องการทำประกันอุบัติเหตุ ชำระเพิ่ม 50 บาท

 

ตารางกิจกกรม

วันอาทิตย์ที่  21 มีนาคม  2564 
 เวลา 12:00 - 17:00น.
 

สิ่งที่ควรทราบ

 • ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมฟรี 2 ท่าน ในส่วนของกิจกรรมครอบครัว
 • ส่วนฐานน้ำ ถ้า ผู้ปกครองต้องการเล่น แจ้งหน้างานได้ค่ะ มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 400 บาท
 • หากไม่สะดวกในวันที่ทำกิจกรรม สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง กรณี ไม่มา และ ไม่มีการแจ้ง หรือแจ้งหน้างาน หรือในวันที่จองมา ถือว่าเสียสิทธิ์ 
 • ในส่วนของรูปถ่าย อาจจะไม่มีรูปครบทุกท่าน ทางแคมป์จะถ่ายให้เป็นบางส่วน สามารถเดินตามถ่ายรูปบุตรหลานได้
 

สิ่งที่จะได้รับ

 • ฝึกความกล้า คิด วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ 
 

ภาพบรรยากาศ

 

Farm Sanook Kid Camp
Camp 10/03/2021 12:44:00

สถานที่
ปทุมธานี ดูแผนที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

ค่ายเล่นสนุกปลุกความกล้า เรียนรู้ผ่านการเล่น ในพื้นที่ธรรมชาติ(7-15 ปี)

ค่ายเล่นสนุกปลุกความกล้า เรียนรู้ผ่านการเล่น ในพื้นที่ธรรมชาติ(7-15 ปี)

Farm Sanook Kid Camp
Camp
Nature
ปทุมธานี