เรียนศิลปะ ฝึกการวาด ใช้เส้น ลงสี รูปทรง จัดองค์ประกอบภาพ (2-12 ปี)

Class
 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ลาดพร้าว
 อายุ : 2 - 12 ปี
 
 • หลักสูตรการวาด ฝึกการใช้เส้น, สี, รูปทรง, การจัดองค์ประกอบภาพ

 

รายละเอียด

         หลักสูตรการวาด ฝึกการใช้เส้น, สี, รูปทรง, การจัดองค์ประกอบภาพ ฝึกการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นชิ้นงาน
 • เตรียมความพร้อมของน้องๆ ก่อนวัยอนุบาล
 • เรียนรู้และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงตามวัย
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานศิลปะที่แสนสนุก และหลากหลายเทคนิค
 • ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ ผ่านการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะที่เพิ่มขึ้น
 • สร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานศิลปะที่แสนสนุก
 • เพิ่มความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตัวเอง
 • เพิ่มทักษะและความชำนาญ ทั้งการเขียนภาพลายเส้น, เขียนภาพสีน้ำ,เขียนภาพสีโปสเตอร์ในขั้นที่สูงขึ้น
 • เรียนรู้หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบภาพ ฯลฯ
 • เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนศิลปะขั้นสูงในอนาคต    


ตารางเรียน

จันทร์ - พฤหัส  เวลา 10.00-18.30 น.
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ  เวลา 9.00-17.30 น.
 

สิ่งที่จะได้รับ

 • ศิลปะสร้างสรรค์ที่มาพร้อมความสนุก หลากหลายเทคนิค ฝึกจินตนาการ
 

ภาพบรรยากาศ

 

Pukan Art Kids
Class 08/03/2021 16:32:00

สถานที่
ลาดพร้าว ดูแผนที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

เรียนศิลปะ หลักสูตรปั้นดินเกาหลี (Clay Kids)

เรียนศิลปะ หลักสูตรปั้นดินเกาหลี (Clay Kids)

Pukan Art Kids
Class
Art & Creative
ลาดพร้าว
เรียนศิลปะ ฝึกการวาด ใช้เส้น ลงสี รูปทรง จัดองค์ประกอบภาพ (2-12 ปี)

เรียนศิลปะ ฝึกการวาด ใช้เส้น ลงสี รูปทรง จัดองค์ประกอบภาพ (2-12 ปี)

Pukan Art Kids
Class
Art & Creative
ลาดพร้าว