PLAYNEST พัฒนาทักษะทุกด้านสำหรับเด็กวัยแรกเริ่ม (6-18 เดือน)

Class

 Bambini Villa

 อายุ : 6 - 18 เดือน

 

  • ปูพื้นฐานการสื่อสารผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ
  • สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครู Native English Speaker
  • ประสบการณ์เรียนแรกที่น้องๆ จะได้มาพัฒนาทักษะทุกด้านแบบครบวงจร
  • สอนด้วยหลัก EduDrama คุณครูเล่นใหญ่ นักเรียนเรียนสนุก
 

รายละเอียด

          ปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการทำกิจกรรมกับคุณครู และผ่านบทสนทนาโต้ตอบกันระหว่างคุณครูทั้งสองคนในห้องเรียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยคุณครูจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดการเรียน 
  • Story Time เสริมสร้างจินตนาการผ่านหนังสือที่เราเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมกับช่วงอายุและจะช่วยให้น้องๆ รักการอ่านหนังสือตั้งแต่ยังเล็ก
  • Music Time พัฒนาความรักในดนตรีผ่านเพลงที่เราได้คัดสรรมาอย่างดี โดยคุณครูของเราจะร้องเพลงและเล่นเครื่องดนตรี พร้อมกับมีท่าทางประกอบเพลงให้น้องๆ กับผู้ปกครองได้ร่วมเคลื่อนไหวตามจังหวะกันอย่างสนุกสนาน
  • Art and Crafts ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมกระบวนการคิดและพัฒนาประสาทสัมผัส ผ่านการทำกิจกรรมและทดลองเล่นกับอุปกรณ์ทางศิลปะ
  • Playground Timeให้น้องๆ ได้ออกกำลังเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะการทรงตัว ผ่านการเล่นในสนามเด็กเล่นของเรา
  • nack Time การทานอาหารว่างร่วมกันกับเพื่อนๆ เป็นการพัฒนาทักษะการเข้าสังคม น้องๆจะได้ลองทานอาหารว่าง organic หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับอายุ

 

สิ่งที่จะได้รับ

  • เป็นประสบการณ์เรียนแรกที่น้องๆ จะได้มาพัฒนาทักษะทุกด้านสำหรับวัยแรกเริ่มแบบครบวงจร

 

ภาพบรรยากาศ

 

Julia Gabriel Centre Bangkok
Class 27/08/2020 11:50:00

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Speech & Drama สร้างความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (3-7 ปี)

Speech & Drama สร้างความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (3-7 ปี)

Julia Gabriel Centre Bangkok
Class
Language
Bambini Villa
PLAYCLUB เตรียมพร้อมก่อนเรียนอนุบาล ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนุกสนาน(1.5-3.5 ปี)

PLAYCLUB เตรียมพร้อมก่อนเรียนอนุบาล ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนุกสนาน(1.5-3.5 ปี)

Julia Gabriel Centre Bangkok
Class
Language
Bambini Villa
PLAYNEST พัฒนาทักษะทุกด้านสำหรับเด็กวัยแรกเริ่ม (6-18 เดือน)

PLAYNEST พัฒนาทักษะทุกด้านสำหรับเด็กวัยแรกเริ่ม (6-18 เดือน)

Julia Gabriel Centre Bangkok
Class
Language
Bambini Villa