รายละเอียด Class

เรียนรู้โดยการดำนาเล่นโคลนเก็บไข่ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กๆเรียนรู้จากธรรมชาติด้วยตนเอง

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- ไม่มี -

กิจกรรมเหมาะสำหรับ

- เด็กอายุ 3 - 6 ขวบ

ตารางเรียน / กำหนดการ

- เริ่มวันที่ 11 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

แสดงโปรไฟล์

ทุ่งธรรมนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชมชน

สถานที่พักผ่อนบรรยากาศท้องนา วิถีเกษตรพอเพียง พร้อมฟาร์มชุมชน พร้อมบริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ทุ่งธรรมนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชมชน
Workshops 13/08/2020 12:19:00

แผนที่


ราคา

฿ 0

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ ของสถาบัน