เรียนการเขียนโปรแกรม (Coding) หลักสูตรจากฟินแลนด์ 5 - 15 ปี

Class
 True Space 4th Floor CenterPoint, Siam Square
 อายุ :  5 - 15  ปี
 
 
 • พัฒนาตรรกะการ coding ผ่าน ROBBO Scratch ซึ่งเป็น Scratch ที่สามารถควบคุม robot, lab, และ Arduino ได้
 • ROBBO Club เป็นหนึ่งในสถาบันด้านการสอนเรื่องหุ่นยนต์ในเด็กที่มีชื่อเสียงของฟินแลนด์
 • เตรียมน้องๆเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีก้าวไวและไกลกว่าที่เคย
 • เรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 2 - 5 คน / 1 คลาส ใช้เวลาเรียน 1.5 ชั่วโมง
 • การเรียนการสอนแบบสองภาษา (Thai-English)
 

รายละเอียด

          หลักสูตรการเขียนโปรแกรม (Coding) ถูกออกแบบมาสำหรับน้องๆวัย 5-15 ปี โดยเฉพาะ เราสอนเด็กๆให้คุ้นเคยกับตรรกะทางการเขียนโปรแกรมและอัลกอริธึมผ่านโปรแกรม ROBBO Scratch ซึ่งมีความเหมาะสมตามวัย โดยในกระบวนการสอนของ ROBBO น้องจะยังได้เรียนรู้ Ardublock, Arduino IDE, และ AppInventor ซึ่งหลังจากที่น้องมีพื้นฐานทางตรรกะที่ดีผ่านการฝึกด้วยโปรแกรมเหล่านี้ น้องก็พร้อมที่จะขยับไปเรียนภาษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยธรรมชาติ
เรียน coding โดย ROBBO Scratch 
ROBBO Scratch คืออะไร?
ด้วยความร่วมมือของ ROBBO Finland และ MIT ทำให้ ROBBO Scratch มี module คำสั่งเพิ่มมาอีก 4 หมวดคือ 
- Robot 
- Laboratory
- Otto
- Arduino
ซึ่งน้องสามารถสร้างโปรแกรม ROBBO Robot ได้โดยตรงผ่าน ROBBO Scratch และใน Arduino โมดูลน้องๆยังสามารถที่จะสั่งการสมองกล Arduino ได้โดยที่ยังไม่ต้องเรียนรู้ภาษาเฉพาะซึ่งจะทำให้น้องๆสนุกสนานกับ "การใช้งาน" มากกว่าที่จะต้องวุ่นวายกับการ "จำ code" ต่างๆ
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ใน ROBBO Club เท่านั้นเอง
เพราะที่สุดแล้วเราต้องการให้น้องๆ "สร้าง" หุ่นยนต์ของตัวเองขึ้นมาผ่านหลักการสำคัญสามเรื่องคือ
Coding / Circuitry / 3D Modeling

 

ราคา

 • 10 คลาส ราคา  16,000   บาท
 • 20 คลาส ราคา  32,000  บาท
 • 30 คลาส ราคา  48,000   บาท

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • คลาสของ ROBBO Club จะช่วยให้น้องๆมีความสนใจในวิชาหลักที่โรงเรียนมากขึ้น เพิ่มสมาธิในการเรียน การควบคุมตัวเองและความกล้าที่จะทดลองทำตามจินตนาการ
 • เสริมสร้างความรู้ทางเทคนิค พัฒนาการทางตรรกะ ความจำและความคิดสร้างสรรค์
 • พัฒนาความคิดเชิงพื้นที่ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
 • พัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ช่วยให้น้องๆได้เจอเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเหมือนกัน
 • ช่วยฝึกให้น้องๆตั้งเป้าหมายและหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 
 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือทักษะใดๆมาก่อน  น้องๆสามารถลงเรียนได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสม

 

 

การเดินทาง

Robbo Club ตั้งอยู่ที่ Truespace @Centerpoint of Siam square ชั้น 4  ตรงกับ BTS สยาม บริเวณทางออกที่2 

 

 

ภาพบรรยากาศ


ROBBO Club BY Engineering Future
Class 09/01/2020 15:44:00

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Circuitry เรียนการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หลักสูตรจากฟินแลนด์ 5 - 15 ปี

Circuitry เรียนการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น หลักสูตรจากฟินแลนด์ 5 - 15 ปี

ROBBO Club BY Engineering Future
Class
STEM
Siam Square
เรียนออกแบบสามมิติ 3D Modeling หลักสูตรจากฟินแลนด์ 5 - 15 ปี

เรียนออกแบบสามมิติ 3D Modeling หลักสูตรจากฟินแลนด์ 5 - 15 ปี

ROBBO Club BY Engineering Future
Class
STEM
Siam Square
เรียนการเขียนโปรแกรม (Coding) หลักสูตรจากฟินแลนด์ 5 - 15 ปี

เรียนการเขียนโปรแกรม (Coding) หลักสูตรจากฟินแลนด์ 5 - 15 ปี

ROBBO Club BY Engineering Future
Class
STEM
Siam Square