แสดงโปรไฟล์

ROBBO Club BY Engineering Future

ROBBO Club เป็นหลักสูตรการสอนเรื่อง Robotic/AI/Coding ในเด็กวัย 5-15 ปี ที่ได้รับการรับรองจากประเทศฟินแลนด์
ROBBO Club BY Engineering Future
Class 09/01/2020 15:44:00ราคา

฿ 0

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ ของสถาบัน

Robotic/AI/Coding

Robotic/AI/Coding

ROBBO Club BY Engineering Future
Class
STEM
Siam Square