เทควันโด - คลาสดาวรุ่ง (3-15 ปี) สอนพื้นฐาน และทักษะสำคัญ

Class
 หมู่บ้านสุขสันต์ 6 บางแค
 อายุ : 3 - 15 ปี
 

 

  • คลาสนี้เน้นสอนทักษะที่สำคัญของเทควันโด และเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเด็กๆ
  • เป็นคลาสพื้นฐาน ไม่ใช่คลาสเพื่อการแข่งขันกีฬาเทควันโด
  • โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน

 

 

 

รายละเอียดกิจกรรม

คลาสเรียนนี้ จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเทควันโด ส่วนการเรียนการสอนเทควันโดของที่นี่ จะช่วยเสริมสร้างสมาธิโดยรวมในชีวิตประจำวัน เด็กจะมีสมาธิขึ้นจากการฝึกฝน​ทำให้เด็กๆทำสิ่งต่างๆ​ ได้แก่ มีการทรงตัวที่ดีขึ้น การยืนการลุกยืนที่กระฉับกระเฉง​ และที่สำคัญ​รู้จักการป้องกันตัว เด็กจะมีความกล้าหาญเมื่อเจอคนทำร้าย​ รู้จักการต่อสู้ป้องกันตัวเองได้​ โดยทั้งหมดต้องมาเรียนเทควันโดที่สถาบันอย่างถูกต้อง เพราะที่สถาบันจะสอนเทคนิค​ศิลปะการป้องกันตัวให้กับน้องๆที่มาเรียนได้เรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆและได้เรียนเทควันโดที่ถูกต้อง

 

 

 

สิ่งที่จะได้รับ

  • ช่วยส่งผลต่อระบบการหายใจ ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย
  • ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ ให้เด็กรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  • เสริมพัฒนาด้านการทรงตัว บุคลิกภาพที่ดี และความเชื่อมั่นในตัวเอง
  • พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ข้อต่อส่วนต่าง ๆ ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
  • เสริมสร้างสมาธิให้ดียิ่งขึ้นและมีระเบียบวินัย
 
 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • ไม่มีพื้นการเล่นกีฬา ก็สามารถมาเริ่มต้นเรียนได้ มีทั้งคลาสพื้นฐาน และต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ
 
 
 

ภาพบรรยากาศ

 
  
สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

เทควันโด - คลาสดาวรุ่ง (3-15 ปี) สอนพื้นฐาน และทักษะสำคัญ

เทควันโด - คลาสดาวรุ่ง (3-15 ปี) สอนพื้นฐาน และทักษะสำคัญ

เทควันโดวัน บางแค
Class
Sport & Fitness
บางแค