Trailblazer Course เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (11 - 14 ปี)

Class

 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลพระรามเก้า, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเวิลด์

 อายุ : 11 - 14  ปี

 
  • เรียนเป็นกลุ่มเล็ก 5 -10 คน
  • เน้นการใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือการสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียน
  • โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน
 

รายละเอียดกิจกรรม

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโต ของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก EduFirst เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี (ระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น) เพื่อปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้ดีขึ้น และเป็นการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เด็ก

 

เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริง บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบสอนสด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เตรียมสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป เช่น การสอบชิงทุนการศึกษา หรือเตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ
 

 

สิ่งที่จะได้รับ

  • ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษาอังกฤษเด็ก ประถม – มัธยม โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีคุณภาพ สำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะ
  • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
  • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน
  • เน้นรูปแบบการเรียนภาษา เพื่อให้เด็กสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือทักษะใดๆมาก่อน  น้องๆสามารถลงเรียนได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสม


ภาพบรรยากาศ

 

 

 

EduFirst School
Class 19/11/2020 10:23:00

รายละเอียดรายการจอง

สถานที่
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมแนะนำอื่นๆ

Trailblazer Course เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (11 - 14 ปี)

Trailblazer Course เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (11 - 14 ปี)

EduFirst School
Class
Language
Central World
High Flyer Course ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรม (5 - 10 ปี)

High Flyer Course ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรม (5 - 10 ปี)

EduFirst School
Class
Language
Central Pinklao

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net