Born Leaders by Ajarn Aum

Born Leaders by Ajarn Aum

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว
5 ประสบการณ์

โปรไฟล์

          เพราะเราคือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กให้เป็น Bilingual ที่ดีที่สุดในประเทศ หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาการเด็กเล็กให้เรียนรู้มากกว่าภาษาอังกฤษ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้  มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกต่อสังคม และทักษะการเป็นผู้นำ
 
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเด็กเล็กที่พัฒนามาจากหลักสูตรปฐมวัยของประเทศอังกฤษ
  • เป็นเพียงโรงเรียนเดียวในประเทศที่กล้าการันตีว่าเป็นครูเจ้าของภาษาชาวอังกฤษทุกคลาส
  • สอนการออกเสียงจากครูผู้มีประสบการณ์สอนนับ 10ปี พร้อมสำเนียงภาษาที่ชัดเจน
  • เข้าใจบทเรียนผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
  • เป็นบทเรียนมุ่งพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้านรวมถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่
  • สร้างเสริมทักษะทางภาษาควบคู่กับด้านสังคม พร้อมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
  • ส่งเสริมให้เป็นลูกน้อยของคุณ กล้าคิด กล้าพูด กล้าลงมือทำ
  • สรุปผลการเรียนรู้ พร้อมคำแนะนำให้หลังเรียนจบทุกคาบเรียน
  • มีให้ทดลองเรียนฟรีมูลค่า 1,450 บาท พร้อมการันตีผลการเรียนรู้

สาขาของเรา (3)

สาขา MRT สุทธิสาร
< ย้อนกลับ
สาขา MRT สุทธิสาร
โรงเรียนพัฒนาภาษาและทักษะการเรียนรู้อาจารย์อุ้ม 376 ถนน รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
061 771 7710
thw_tonsom1@hotmail.com
สาขา Central Bangna
เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ บางนา เลขที่ OF602 ชั้น 6, 585 ถนน บางนา-ตราด, บางนา, กรุงเทพ 10260
091 232 7077
born-leaders@ajarnaum.com
สาขา Live Online
เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ บางนา เลขที่ OF602 ชั้น 6, 585 ถนน บางนา-ตราด, บางนา, กรุงเทพ 10260
091 232 7177
born-leaders@ajarnaum.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
British Phonics เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับน้อง ๆ ทุกวัย

British Phonics เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับน้อง ๆ ทุกวัย

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Central Bangna
Homework Club สนุกสนานกับการทำการบ้าน ละเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง

Homework Club สนุกสนานกับการทำการบ้าน ละเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Central Bangna
Artistic Melodies เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านงานศิลปะและดนตรี (1.6-2.6 ปี)

Artistic Melodies เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านงานศิลปะและดนตรี (1.6-2.6 ปี)

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Central Bangna
Online Courses พูดภาษาอังกฤษแบบ Britist Accent (3.5 - 16 ปี)

Online Courses พูดภาษาอังกฤษแบบ Britist Accent (3.5 - 16 ปี)

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Live Online
Born Leaders เรียนอังกฤษสำเนียงเป๊ะ ผ่านกิจกรรมการเล่น (14-16 ปี)

Born Leaders เรียนอังกฤษสำเนียงเป๊ะ ผ่านกิจกรรมการเล่น (14-16 ปี)

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Central Bangna
Born Scholar เรียนอ่าน เขียน แบบเด็กอังกฤษ (11 - 13 ปี)

Born Scholar เรียนอ่าน เขียน แบบเด็กอังกฤษ (11 - 13 ปี)

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Central Bangna
Born Explorers เรียนเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ (8-10 ปี)

Born Explorers เรียนเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ (8-10 ปี)

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Central Bangna
Born Creative เรียนอังกฤษ ทำกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (4.6-7 ปี)

Born Creative เรียนอังกฤษ ทำกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (4.6-7 ปี)

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Central Bangna
Born Learners เรียนพูดภาษาอังกฤษ ผ่านการเล่น (2.6 - 4.6 ปี)

Born Learners เรียนพูดภาษาอังกฤษ ผ่านการเล่น (2.6 - 4.6 ปี)

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Central Bangna
Born Bilingual เรียนอังกฤษเด็กเล็ก ผ่านกิจกรรมและเพลง(6เดือน - 1.6 ปี)

Born Bilingual เรียนอังกฤษเด็กเล็ก ผ่านกิจกรรมและเพลง(6เดือน - 1.6 ปี)

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
Central Bangna
Advanced Born Bilingual หลักสูตรอังกฤษเด็กเล็กโดยเฉพาะ (1.6-2.6 ปี)

Advanced Born Bilingual หลักสูตรอังกฤษเด็กเล็กโดยเฉพาะ (1.6-2.6 ปี)

Born Leaders by Ajarn Aum
Class
Language
MRT สุทธิสาร