Global Art & Creative-Thailand

Global Art & Creative-Thailand

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

 

 

Global Art & Creative Thailand

คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนศิลปะ

 

 

 

สถาบันสอนความคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะ
ที่มีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในหลากหลายประเทศทั่วโลก ด้วยหลักสูตร
ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์
ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจ

 

 

 

 
ก้าวสู่โลกที่ดีกว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่อที่จะสอนการคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ โกลเบิล อาร์ต
จะส่งมอบแบบแผนในการบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมไปกับการ
ส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าชีวิตของพวกเขา

 

 

ศิลปะคือชีวิต

มีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์

ศิลปะ ควรจะได้มีพื้นที่พิเศษในระบบการศึกษาของเรา หากว่าระบบการ
ศึกษานั้นมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะเสริมสร้างสติปัญญาและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับมนุษย์

 

กระตุ้นและปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในชีวิตประจำวันของเด็กๆ  
เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างสรรค์
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เราทำงานหนักและฉลาด ร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศความฉลาดและ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อนำมาใช้ให้เกิดสิ่งใหม่

 

 

 

Visual Art Programme

Junior Programme Age 3 - 4

icon-bulb

หลักสูตร Junior Programme  เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับเด็กๆ
เพื่อการเข้าชั้นเรียน และการสื่อสาร 
การเข้าสังคมด้วยความมั่นใจ และเตรียมความพร้อม
ของกล้ามเนื้อมือ โดยผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการเรียนที่เป็น
รูปแบบกิจกรรม ทั้งในและนอกสมุดแบบฝึกหัด 
ไม่ว่าจะเป็นการต่อจิ๊กซอร์ การสร้างสรรค์
ชิ้นงานประดิษฐ์ รวมถึงการระบายสี

 

Foundation Age 5 - 7

icon-bulb

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรที่สร้างพื้นฐานทางศิลปะควบคู่ไปกับการปูพื้นฐานการคิดวิเคราะห์
การตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลรวมถึงกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเรียนรู้
และฝึกฝนทักษะการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา เรียนรู้การใช้สี และเทคนิคที่หลากหลาย
การผสมสี การสร้างพื้นผิวจากสีการจัดองค์ประกอบภาพ การวาด และเทคนิคต่าง ๆ
รวมไปถึงการฝึกฝนการสังเกตุ

 

 

Basic Age 7 - 10

icon-bulb
ระดับ Basic Level  จะเน้นพัฒนาทักษะทางความคิดและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการถ่ายทอดความคิด
ออกมาผ่านทางผลงานอย่างมีเหตุผล
ด้วยการเรียนรู้ผ่านการวาด จากภาพผลไม้ สัตว์ ไปสู่ภาพคน เด็กๆจะได้เรียนรู้การวางแผน
การทำงาน 
รวมถึงได้ฝึกจินตนาการแต่งเรื่องราวก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีก
ด้วยใช้เทคนิค ขั้นตอนและทักษะสร้างสรรค์ที่หลากหลายในการคิดและขยายไอเดีย 
รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพ การวาด และการระบายสี

Intermediate Age 10 - 13

icon-bulb
ในระดับ Intermediate Level  จะได้ฝึกฝนผ่านการวาดที่ยากขึ้น ละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้น
ลงลึกไปถึงกริยาท่าทางต่าง ๆ ของคน รวมไปถึงสีหน้าอารมณ์ที่สมจริง 
และยังได้เรียนรู้เทคนิค
การจัดองค์ประกอบภาพระดับสูง เพื่อให้เด็กๆสามารถแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง
ไม่มีขอบเขต 
รวมถึงค้นพบและสร้างเอกลักษณ์ในผลงานของตนเองฝึกฝนผ่านเทคนิค ขั้นตอน
และทักษะที่หลากหลายในการสร้างและขยายไอเดีย เรียนรู้ทักษะการวาด การระบายสี
และการจัดองค์ประกอบภาพ
ในระดับที่จะช่วยให้สามารถแสดงออกถึงความคิดได้อย่าง เต็มที่

Advance Age 13 up

icon-bulb
หลักสูตร Advance  เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะปูทางสู่การเป็นมืออาชีพด้านศิลปะ
ด้วยเทคนิคการวาด การให้แสงเงา การ Sketch รวมไปถึงการฝึกเทคนิคการระบายสีโปสเตอร์
และสีน้ำ 
พร้อมทั้งการจัดองค์ประกอบภาพขั้นสูงเพื่อสร้างภาพผลงานแบบโปสเตอร์เชิงพาณิชย์
ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของตนเองฝึกการให้แสงเงา
การร่างภาพ และมุมมองที่หลากหลาย รวมไปถึงการจัดองค์ประกอบ การใช้สี 
พร้อมทั้งเทคนิค
ร้างมิติให้ผลงานอย่างหลากหลาย

 

Additional Programme

 

Handicraft Age 4 up

งานประดิษฐ์ Handicraft นอกจากการเรียนรู้ศิลปะแบบ 2 มิติภายในสมุดแบบฝึกหัดแล้ว
น้องๆ ก็จะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานประดิษฐ์ 3 มิติ เพื่อพัฒนาความคิด+
ด้านการออกแบบที่ต้องผนวกความคิดสร้างสรรค์เข้ากับประโยชน์ใช้สอย

 

 

Cartoon & Comic Age 7 up

Cartoon & Comic เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการวาดตัวละครจาก สิ่งของ สัตว์ ไปจนถึงคน
ลงรายละเอียดการสร้าง สีหน้า อารมณ์ ท่าทางการเคลื่อนไหว และสภาพแวดล้อมให้มีความ
หลากหลายและสมจริง พัฒนาการสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวละครและทักษะการเล่าเรื่องแบบมี
ลำดับเหตุการณ์ผ่านการสร้างการ์ตูนช่อง

 

 

Acrylic Painting Age 4 up

Acrylic Painting เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะการใช้สีอะคริลิคและการทำงานศิลปะบนพื้นผิวผ้าใบ
ด้วยเทคนิคหลากหลาย ในการระบาย เทคนิคการใช้พู่กัน การผสมสี รวมไปถึงเทคนิคการสร้างพื้นผิว
ที่แตกต่างกันให้ชิ้นงาน

 

 
Cultural Program Age 4 up
Cultural Programme  เป็นคอร์สที่เด็กๆจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางศิลปะในหลากหลาย
ด้านผสมผสานกัน อาทิ การปั้น การระบายสี การสร้างพื้นผิวและเทคนิคการจัดดิสเพลย์ ผสมผสาน
ไปกับเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของวัฒนธรรมต่างแดน

 

 สาขาของเรา (5)

สาขา Central Lardprao
1693 เซ็นทรัลลาดพร้าว ห้องเลขที่ OF1211 ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-059-9560
thw_tonsom2@hotmail.com
สาขา Rama 3 Tree on 3
295 ศูนย์การค้าTree on 3 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
02-689-0884
สาขา Paradise Park
61 พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น3 ห้อง3-3B/12 ถนนศรีนคริทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
02-047-0805
สาขา Mega Bangna
เลขที่ 38-39 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเมกาบางนา ห้องเลขที่ 2519/2 ชั้น 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-105-1762
สาขา Central Chaengwattana
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 99,99/9 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
02-101-0340

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก 3-5 ปี

ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก 3-5 ปี

Global Art & Creative-Thailand
Class
Art & Crafts
Central Lardprao

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net