EduFirst School

EduFirst School

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

          สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร มาตรฐานระดับโลก ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ให้เหมาะกับเด็กนักเรียนในแต่ละวัย โดยทุกหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีคุณภาพและประสบการณ์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ
          เน้นการเสริมสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในทุกด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับความสนุกสนาน จึงทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า เด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีต่อไปทั้งในห้องเรียน และชีวิตประจำวัน

สาขาของเรา (7)

สาขา Siam Square
สยามสแควร์ ตรงข้ามสยามดิสคัพเวอรี่ 176-178 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
02-658-4060
สาขา Central World
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 15 Zen ทาวเวอร์ เลขที่ 1504 เลขที่ 4, 4/5 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
02-103-1240
สาขา Central Ladprao
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 11 อาคารสำนักงาน ห้อง 1107-8 เลขที่ 1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-937-0400
สาขา Central Pinklao
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 11 อาคารสำนักงาน Tower A ห้อง 1103 เลขที่ 7/222 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700
02-884-5699
สาขา Central Bangna
เซ็นทรัล บางนา ชั้น 35 เซ็นทรัลทาวเวอร์ เลขที่ 1093/166 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
02-745-6750
สาขา Central Rama 9
เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ห้อง 1207 เลขที่ 9/9 ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
02-160-2410
สาขา Central Chaengwattana
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 11 อาคารสำนักงาน ห้อง 1109 เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02-835-3570

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
Trailblazer Course เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (11 - 14 ปี)

Trailblazer Course เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (11 - 14 ปี)

EduFirst School
Class
Language
Central World
High Flyer Course ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรม (5 - 10 ปี)

High Flyer Course ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรม (5 - 10 ปี)

EduFirst School
Class
Language
Central Pinklao

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net