Kogumakai Thailand

Kogumakai Thailand

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

         สถาบันพัฒนาการคิดจากประเทศญี่ปุ่น รับเด็กอายุ 3-6ปี พัฒนาสมองซีกซ้ายโดยใช้ KUNO Method Logical Thinking 

 

      เราจะปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่จะมาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไปให้กับเด็ก เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดึงดูดเด็กๆไปยังสิ่งต่างๆ และการตรวจสอบความเข้าใจโดยการสนทนาโต้ตอบ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ทำให้เด็กๆสามารถค้นพบความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์กลั่นกรองความคิดนั้นออกมาเป็นคำพูด 
 

สาขาของเรา (1)

สาขา central plaza ladprao
central plaza ladprao
099 536 1454
thw_tonsom24@hotmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
พัฒนาสมอง เรียนรู้การใช้ชีวิตพื้นฐานไปกับคลาส SORA (อนุบาล 1)

พัฒนาสมอง เรียนรู้การใช้ชีวิตพื้นฐานไปกับคลาส SORA (อนุบาล 1)

Kogumakai Thailand
Class
Play & Learn
central plaza ladprao

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net