Chiangmai Zoo Aquarium

Chiangmai Zoo Aquarium

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

 

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ และมีอุโมงค์ใต้น้ำยาวที่สุดในโลกกว่า 133 เมตร
ท่ามกลางฝูงปลาน้อยใหญ่นานาพันธุ์และความสวยงามที่จำลองมาจากลุ่มแม่น้ำโขง
อันลึกลับและท้องทะเลอันอันน่าตื่นตาตื่นใจ บนยอดดอยเมืองเชียงใหม่

 

 

 

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่ มีอุโมงค์ใต้น้ำยาวที่สุดในโลก
สามารถใกล้ชิดและหาความรู้กับสัตว์ได้มากมาย

 

 

 

ส่วนการจัดแสดงสัตว์น้ำ
Jungle Explorer ( สำรวจป่า )

 

 

 

 

บุกเบิกพื้นที่ป่านานาพรรณศึกษาระบบนิเวศน์ริมน้ำและเรียนรู้
ไปกับการสำรวจสัตว์น้ำจืดตามถิ่นกำเนิด

 

 

 

 

The mountain ดอยอินทนนท์
ธรรมชาติแบบป่าดิบชื้น จากยอดดอย มีทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์ปลาในเขตพื้นที่สูง
ดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย สูกจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร
มีชนิดของพรรณไม้ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ต้นกุหลาบพันปี เฟรินส์ต่างๆมอสขนาดใหญ่
และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ทางด้านขวามือของท่าน เป็นการจำลองน้ำตกวชิรธาร
ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามมากอยู่ในเขตดอยอินทนนท์

 

 

 

 

The Valley พื้นที่ลาบลุ่มริมน้ำ
เต็มไปด้วยพันธุ์สัตว์น้ำที่มาจากแม่น้ำสายหลักของไทย และความสวยงามของพรรณไม้น้ำ
พบกับ ปลาตูหนา ( ปลาไหลยักษ์ ) ปลาก้างพระร่วง ( ปลาที่มีลำตัวใสที่สุดในโลก )

 

 

 

 

ตู้พรรณไม้น้ำ
ภายใต้แนวคิด การสร้างทัศนียภาพที่งดงามใต้น้ำ โชว์ความสวยงามของ
พรรณไม้น้ำจริง ”
เป็นการจัดองค์ประกอบโดยรวมของพรรณไม้น้ำแบบไล่
ระดับลงมาจากด้านหลังมาด้านหน้า หรือที่เรียกว่าการจัดตู้แบบหน้าน้ำหลัง
เขา ซึ่งตามโหวงเฮ้ง หมายถึง บ้านที่มีภูเขาใหญ่อยู่ด้านหลัง และมีแม่น้ำอยู่
ด้านหน้าคนโบราณถือว่าเป็นการตกแต่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่
ภายใน
ตู้เป็นการสร้างบรรยากาศเลียนแบบธรรมชาติโดยการตกแต่งแบบป่าฝนของ
ลุ่มน้ำอะเมซอน มีการจัดวางขอนไม้ ก้อนหินและลงพรรณไม้น้ำแทรกลงไป
โดยพื้นดินชั้นล่างสุดจะเป็นหินภูเขาไฟธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ
คุณภาพสูง
มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำได้ดีและเป็นรูพรุน จึงเป็นแหล่ง
สะสมของแบคทีเรีย จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

 

 

 

ชั้นถัดมาที่เราเห็น เป็นดินชนิดพิเศษ คือ ADA เป็นดินสังเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การปลูกพรรณไม้น้ำจากญี่ปุ่น เป็นผู้คิดค้น ซึ่งประกอบไปด้วยสารอินทรีย์
ที่มีประโยชน์ต่อพรรณไม้น้ำส่วนในการจัดตู้ จะแบ่งพรรณไม้น้ำออกเป็น 3 ประเภท  

 

 

พรรณไม้น้ำประเภทปลูกหน้าตู้ ควรเป็นพรรณไม้น้ำที่มีขนาดเล็ก
และมีการเจริญเติบโตช้า ใบมีขนาดเล็ก เช่น หญ้าแฮรกลาสมินิ
หญ้าหัวไม้ขีด บริกซ่า มอสไปกี้

 

 

พรรณไม้น้ำประเภทปลูกกลางตู้ ควรเป็นพรรณไม้น้ำที่มีขนาดและการเจริญ
เติบโตปานกลาง ลำต้นเจริญออกด้านข้าง ไม่บดบังพรรณไม้น้ำที่อยู่ด้านหลัง
เช่น อนูเบียส บาเตอร์รี่ อนูเบียส นานาแคระ เฟิร์นรากดำใบยาว บัวสวรรค์ บัวไทเกอร์

 

 

 

พรรณไม้น้ำประเภทปลูกหลังตู้ ควรเป็นพรรณไม้น้ำที่มีความเจริญเติบโตเร็ว
ลำต้นเรียวยาวก้านใบยาว เช่น เทปยาว คลิปแดง 
พรรณไม้น้ำต่างๆเหล่านี้มี
ประโยชน์ในการช่วยสร้างสมดุลให้กับน้ำและปลาที่เลี้ยงไว้โดยการสร้างออกซิเจน
ในน้ำ และยังช่วงกำจัดของเสียที่ปลาถ่ายออกมา ยังเป็นที่อยู่อาศัย ที่หลบซ่อน
และวางไข่อีกด้วย จากจุดเริ่มต้นที่ใช้พรรณไม้น้ำประดับตู้ปลาให้ความสวยงาม
เพิ่มขึ้นพัฒนาไปจนกระทั่งเป็น “งานศิลปะการจัดสวนใต้น้ำ” ซึ่งจัดเป็นงานอดิเรก
ชนิดใหม่ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่งโลก

 

 

 

ป่าชุ่มน้ำ Flooded Forest
ส่วนจัดแสดงป่าชุมน้ำ ศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมและอารยะธรรม สะท้อนให้เห็น
ถึงอารยะธรรมของชนเผ่าโบราณ พร้อมรวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 20 สายพันธุ์
ที่มีแหล่งกำเนิดจากลุ่มน้ำอเมซอน เช่น ปลามังกร หรืออโรวาน่า ปลากลดหางแดง
ปลาดุกหนามเออร์วิน ตลอดจนสัตว์น้ำหายากจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างปลาหนวดพราหมณ์ ที่ปัจจุบันสูญพันธ์ไปแล้วจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

 

 

 

โฉมงามกับเหล่าอสูร Beauty And the Beast

 

 

 

 

ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและรูปร่างแบบพิเศษให้กับสัตว์น้ำ เพื่อให้เข้า
กับการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมของมัน พบกับ แอกโซลอทหรือหมาน้ำ
บางคนเรียกว่า ปลามีขา ซาลาเมนเดอร์ที่อาศัยอยู่ในน้ำตลอดชีวิต สุดยอด
มหัศจรรย์แห่งร่างกาย ที่สามารถงอกใหม่ได้ตลอดเวลา ปลาดาบลาว มีดดาบ
มีชีวิต ปลาหายากใกล้สูญพันธุ์จากแม่น้ำโขง

 

 

 

Monster Creature สัตว์ประหลาดนักล่า

 

 

 

ถ้ำขนาดใหญ่ ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานในร่มที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย พบแมงมุมทารันทูรา กบต้นไม้ตาแดง ตะกอง กิ้งก่าคาเมเลียน
หรือแม้แต่กบชะง่อนผาเขียวกบหายาก ซึ่งสามารถพบได้เฉพาะภาคเหนือและ
ภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้นโดยพันธุ์ที่จัดแสดงนี้สามารถพบได้เฉพาะพื้น
ที่บริเวณดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น

 

 

 

 

สำรวจห้วงมหาสมุทร  Ocean Explorer

 

 

 

 

Fascination Inshore    ความน่าหลงใหลแห่งชายฝั่ง
มหัศจรรย์มนต์เสน่ห์อันลึกลับแห่งชายฝั่ง เขตแดนที่เปรียบเหมือนสะพาน
เชื่อมระหว่างพื้นดิน
และทะเล พบกับเรื่องราวอันน่าประหลาดใจของเจ้า ม้าน้ำ
ปลาไหลสวน ปลาไหลริบบิ้น ปลาไหลงู
ปลาฉลามกบและไข่ฉลามกบ ซึ่งถือ
เป็นความลงตัวทางธรรมชาติ ที่ก่อกำเนิด ลูกฉลามกบตัวน้อย
กว่า 100 ชีวิต
ในท้องทะเลบนยอดดอยแห่งนี้

 

 

 

 

สีสันแห่งท้องทะเล Color of the Sea
ความหลากหลายของระบบนิเวศน์แนวปะการัง
ปะการัง เป็นสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ในทะเลจัดอยู่ในชั้นแอนโธซัวและจัดเป็นพวกดอกไม้ทะเล 
มีขนาดเล็กเรียกว่าโพลิฟ แต่จะอาศัยรวมกันอยู่เป็นโคโลนีที่ประกอบ
ไปด้วยโพลิฟเดี่ยวๆจำนวนมาก เป็นกลุ่มที่สร้างแนวปะการังที่สำคัญพบ
ในทะเลเขตร้อนที่สามารถดึงสารแคลเซียมคาร์บอเนตจากน้ำทะเลมาสร้าง
เป็นโครงสร้างแข็งเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ 

 

 

 

 

แม้ว่าปะการังจะสามารถจับปลา และสัตว์เล็กๆขนาดแพลงตอนได้โดย
ใช้เข็มพิษ (เนมาโตซิสต์)ที่อยู่บนหนวดของมัน แต่ส่วนใหญ่แล้วปะการัง
จะได้รับสารอาหาร จากสาหร่ายเซลล์เดียวที่สังเคราะห์แสงได้ที่เรียกว่า
ซูแซนทาลา นั่นทำให้ปะการังทั้งหลายมีการดำรงชีวิตที่ขึ้นตรงต่อแสง
อาทิตย์ และจะเจริญเติบโตได้ในน้ำทะเลใสตื้นๆโดยปรกติแล้วจะอาศัย
อยู่บริเวณที่มีความลึกน้อยกว่า 60 เมตร ปะการังเหล่านี้ถือว่าเป็น

 

 

 

 

ผู้สร้างโครงสร้างทางกายภาพของแนวปะการังที่พัฒนาขึ้นมาในทะเล
เขตร้อน และเขตกึ่งร้อน อย่างเช่นเกรตแบริเออร์รีฟบริเวณนอกชายฝั่ง
ของรัฐควีนส์แลนด์ของประเทศ ออสเตรเลีย แต่ก็มีปะการังบางชนิดที่
ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายเนื่องจากอยู่ในทะเลลึกอย่าง
ในมหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ปะการังสกุล
“โลเฟเลีย” ที่อยู่ได้ในน้ำเย็นๆที่ระดับความลึกได้มากถึง 3000 เมตร 
ตัวอย่างของปะการังเหล่านี้สามารถพบได้ที่ดาร์วินมาวด์ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของเคพแวร็ธใน
สก๊อตแลนด์ และยังพบได้บริเวณนอกชาย
ฝั่งมลรัฐวอชิงตันและที่เกาะเอลิวเตียนของ
อลาสก้า

 

 

 

 

บ่อสัมผัสและให้อาหาร  Touching and Feeding
เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับโซนที่คุณสามารถสัมผัสสัตว์ทะเลได้
แบบแนบเนื้อกับดาวทะเลปลิงทะเล  โซนที่จะทำให้คุณตื่นเต้นไป
กับการให้อาหารปลากระเบนจมูกวัวที่แสนเชื่องและขี้เล่น

 

 

 

 

ชีวิตฉันเป็นความลับ Keep Me Secret
ความอัศจรรย์ของเหล่าสิ่งมีชีวิตตัวน้อย มนต์เสน่ห์แห่งความลึกลับ น่าค้นหา
กับแง่มุมของวิถีชีวิตสัตว์ทะเล ที่คุณอาจไม่เคยพบมาก่อน สัมผัสการจัดแสดง
พันธุ์สัตว์ทะเลหายากหลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น หอยงวงช้าง ต้นกำเนิดเรือ
ดำน้ำลำแรกของโลก ความอัศจรรย์แห่งสีสันของกระดุมทะเลและเห็ดทะเล
ที่อาจทำให้คุณรู้สึกถึงบรรยากาศงานสังสรรค์ยามค่ำคืนและตื่นตาไปกับกุ้งทะเล
หลากหลายชนิดพร้อมเรื่องราวการดำรงชีวิตที่น่าสนใจ

 

 

 

 

Under the River ความลึกลับใต้ลุ่มน้ำ

 

 

 

 

อุโมงค์น้ำจืด ความยาว 66.5 เมตร จำลองวิถีชีวิตใต้ลุ่มน้ำโขง พร้อมพันธุ์ปลาน้ำจืดหายาก
จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนยักษ์อเมซอน ขนาดใหญ่ถึง 2.5 เมตร กระเบนเจ้าพระยา
กระเบนน้ำจืดขนาดใหญ่ ปลาเทพาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ปลากราย ปลาสวายเผือก ปลากระโห้
รวมถึงปลาบึก “ยักษ์ใหญ่แห่งลำน้ำโขง”

 

 

 

 

Peculiar & Unbeliveable : แปลกประหลาดอย่างน่าอัศจรรย์

 

 

 

 

ตื่นตาไปกับเหล่าหมู่ปลาที่มีพิษและอันตรายทั้งหลาย ที่จะทำให้คุณตะลึงไปกับความร้ายกาจ
ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น  ปลาไหล มอเล่ย์กับฟันแหลมคมที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค ปลาสิงโต
ผู้สง่างามแต่แฝงพิษร้ายที่ปลายครีบและปลาดุกปิ่นแก้วเหล่าปลาตัวน้อยผู้สามัคคีชอบอยู่รวมกัน
เป็นฝูงเพื่อป้องกันภัยจากศัตรู แล้วก็ยังมีบรรดาแมงกะพรุนหลากหลายสายพันธ์ไม่ว่าจะเป็น
แมงกระพรุนถ้วยฟ้า แมงกระถ้วยจุด และแมงกระพรุนหนัง ที่ว่ายวนอวดโฉมความน่่ารัก
อยู่ในตู้ปลาเรือดำน้ำที่สวยงาม

Under the Ocean : โลกสีครามใต้ท้องทะเล

 

 

 

 

ดำดิ่งสู้ใต้ทะเลด้วยทางเดินอุโมงค์ใต้น้ำ  ความยาว 66.5 เมตร  บอกเล่าเรื่องราวชีวิตใต้ทะเล 
อัศจรรย์ใจไปกับฝูงปลากระเบนนกที่ได้ชื่อว่า  วิหกแห่งท้องทะเลและเหล่าฉลามเสือดาว 
พร้อมด้วยบรรดาฝูงปลามงยักษ์และปลากะพงกว่าพันตัว   เร้าใจกับเหล่าผู้ล่าแห่งท้องทะเล
ไม่ว่าจะเป็น ฉลามครีบขาวและฉลามครีบดำ ผู้ปราดเปรียว   ฉลามขี้เซานักล่าแห่งรัตติกาล 
ความยาวกว่า 3.5 เมตร และเหล่ากระเบนหลังดำผู้น่าสะพรึงกลัว   ในพื้นที่จัดแสดงที่จำลอง
ระบบนิเวศใต้ทะเลไว้หลากหลาย เช่นระบบนิเวศน์แนวปะการัง  ระบบนิเวศน์แนวสาหร่ายทะเล 
และระบบนิเวศน์น้ำลึกไว้อย่างลงตัว

กิจกรรม
กิจกรรมสำรวจโลกใต้น้ำ / กิจกรรมดำผิวน้ำดูปลา

 

 

 

 

สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยครั้งใหม่ในอุโมงค์ใต้น้ำ กับทริปดำสำรวจความมหัศจรรย์
แห่งอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก กับ กิจกรรม ดำผิวน้ำดูปลา ( Snorkeling Explorer )
และดำน้ำลึก ( Scuba Explorer ) โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงทะเล คุณก็สามารถดื่มด่ำ
กับกิจกรรมดำดิ่งสู่โลกใต้น้ำ ซึ่งคุณจะได้สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่ นับหมื่นตัวอย่างใกล้ชิด
ในอุโมงค์น้ำจืดและอุโมงค์น้ำทะเลแห่งนี้ครับ

 

กิจกรรมให้อาหารปลา

 

 

 

 

นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาแบบใกล้ชิด กับปลาหลากหลายสายพันธุ์
ไม่ว่าจะเป็นปลาตะเพียน   ปลาบ้า ปลากระแห ฯลฯ ที่มีมากมายนับพันตัว


กิจกรรมปลาคราฟดูดนม

 

 

 

 

กิจกรรมให้อาหารปลาคาร์ฟ
กิจกรรมที่จะทำให้คุณมีความสุขไปกับความน่ารักของเหล่าปลาคราฟผู้แสนอ้อน
  ที่คุณสามารถป้อนนมได้  ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังป้อนนมเด็กทารกอยู่

กิจกรรมให้อาหารปลากระเบนจมูกวัว

 

 

 

 

เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับกิจกรรมที่คุณสามารถสัมผัสความน่ารัก แสนซน
ของปลากระเบนจมูกวัว ปลากระเบนหายาก จัดแสดงที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย กับการให้อาหารปลากระเบนจมูกวัวที่แสน
เชื่องและขี้เล่น อย่างใกล้ชิด วันละ 2 รอบ


กิจกรรมให้อาหารปลา (ตกปลา)

 

 

 

 

พบกับความตื่นตา กับ กิจกรรม ที่คุณสามารถใช้คันเบ็ตตกปลาป้อนอาหารให้ปลา อโรวนา
ปลาช่อนยักษ์อเมซอน ฯลฯ โดยปลาอโลวนาเงิน จะกระโดนขึ้นมากินอาหารเหนือผิวน้ำสูงถึง 1 ฟุ

 

 

  

สาขาของเรา (1)

สาขา .
สวนสัตว์เชียงใหม่, 100 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
052 081 775
thw_tonsom68@hotmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง