• Elephant Poopoopaper Park

  • Elephant Poopoopaper Park เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ นำเสนอและสาธิตเกี่ยวกับการทำกระดาษจากมูลช้าง

 

 

เอเล่ฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค
คือ สถานที่ที่ห้อมล้อมไปด้วยหลากหลาย
มุมมองของนักท่องเที่ยว
ที่มาเชียงใหม่แล้วจะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่แท้จริง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะท้องถิ่น เรียนรู้ สนุก

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยอดเยี่ยมที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ นำเสนอและสาธิตเกี่ยวกับการทำกระดาษจากมูลช้าง
การบรรยายนำเสนอข้อมูลจากทัวร์ไกด์ที่จะพาเดินเข้าไปในสวนสวยเขียวชะอุ่ม
นำเยี่ยมชมและอธิบายตามขั้นตอนต่างๆ

 

 

 

 

ในแต่ละจุด จากก้อนขี้ช้างการทำความสะอาด จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์
ตลอดกระบวนการที่น่าสนใจนี้ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกกับก้อนขี้ช้าง
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทดลองลงมือทำกระดาษร่วมกับช่างผู้ชำนาญของ
พาร์ค
อีกทั้งยังมีการเสริมแทรก การนำเสนอเรื่องราวภูมิปัญญา

 

 

 

 

งานหัตถกรรมการทำกระดาษตามแบบวิถีดั้งเดิม รวมไปถึงประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับการทำกระดาษ
ที่มีการคิดค้นขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่ประเทศจีน  
การขยายมาสู่ทวีปเอเชีย 
การขยายตัวถึงอียีปต์ ภาคตะวันออกกลาง
รวมทั้งทวีปยุโรปและอเมริกา

 

 

 

 

เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค ทัวร์ใช้เวลา 45-60 นาที เป็นการผจญภัยที่น่าจะจดจำ
ที่มีแต่เสียงหัวเราะ สนุกไปกับการเรียนรู้ที่มีโอกาสเก็บภาพประสบการณ์ความทับใจ
ที่มีอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง   เอเล่ฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค เหมาะกับทุกรุ่น
ทุกวัยและเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดี

 

 

 

 

ในหนึ่งจุดหมายปลายทาง เอเล่ฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค คือ สถานที่
ที่ห้อมล้อมไปด้วยหลากหลายมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่
แล้วจะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่แท้จริง ประวัติศาสตร์
ศิลปะท้องถิ่น เรียนรู้ สนุก และได้เลือกซื้อสินค้ากับของที่มีเพียงที่เดียว

 

 

 

 

Elephant POOPOOPAPER Park เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนเราขอนำเสนอประสบการณ์แบบใหม่ ที่มาพร้อมกับความสนุกสนาน
อีกทั้งสาระข้อมูลที่น่าสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

 

 

 

 

อุดมการณ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม คือ หัวใจสำคัญที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด
บริษัทของเราปฏิบัติตามแนวทางสายกลางอันเป็นหลักธรรมที่ทำให้สังคม
อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

 

 

 

อุดมการณ์ต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจผลิต
ทุกขั้นตอน
เนื่องจากทฤษฎีที่เรานำไปใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม่มีขั้น
ตอนใดเลย
ที่มีส่วนในการทำลายระบบนิเวศ เพราะกรรมวิธีการผลิตของ
เราให้ความสำคัญ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเรามีแนวทางใน
การปฏิบัติดังนี้

 

 

 

 

1. เราไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำกระดาษมูลช้าง เพราะกระดาษของเรา
ไม่มีส่วนผสมของเยื่อไม้จึงเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้

 

 

 

 

2.กระบวนการผลิตกระดาษมูลช้าง ไม่มีส่วนผสมของสารคลอรีน
และสารฟอกขาวในกระดาษของเรา ทำให้ในเนื้อกระดาษไม่มีสารเคมี
ซึ่งแตกต่างจากกระดาษทั่วๆ ไปที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

3.เราใช้สีผสมอาหารที่สามารถบริโภคได้มาใช้ใน
การย้อมสีกระดามูลช้าง ไม่มีสารเคมีใด ๆเจือปนลงไปทั้งสิ้น

 

 

 

 

4.ภาพประกอบและสิ่งตีพิมพ์บนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใช้น้ำหมึกที่ผลิตจากถั่วเหลือง

5.กระดาษที่เหลือใช้ทั้งหมดสามารถนำกลับมาเป็นเยื่อกระดาษได้ใหม่
โดยการเอามาผสมให้เข้ากับเยื่อกระดาษแผ่นใหม่

 

 

 

 

6.ผลิตภัณฑ์จากกระดามูลช้าง สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามีเอกลักษณ์ที่สำคัญสามารถถ่ายทอด
แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

 

กิจกรรม
Theme: “เปลี่ยน ขี้ (ช้าง) เป็น กระดาษรักษ์โลก จากร้อง อี๊ เป็นร้อง อ๋อ
ณ พาร์คแห่งความรู้ สนุก มีแต่เสียงหัวเราะ” จัดการสาธิตแสดงการทำกระดาษจากขี้ช้าง
และสนุกกับการทดลองทำกระดาษขี้ช้าง   ตามขั้นตอนต่างๆ

 

 

 

 

โดยเป็นการทำกระดาษแบบทำจากมือ (Handmade) ปราศจากสารเคมี
ทุกกระบวนการขั้นตอน ตั้งแต่จากก้อนมูลช้างมาถึงการทำความสะอาด
และผ่านไปสู่ขั้นตอนการทำกระดาษ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม
ในรูปแบบต่างๆ
อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงความสามารถใน
ด้านศิลปะ
สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมสินค้าจากกระดาษมูล
ช้างด้วยตัวเอง

 

 

 

 

สนุกสนานกับการเรียนรู้ขั้นตอนการทำกระดาษ จากก้อนขี้ช้าง
และทำกระดาษด้วยตัวเอง กับทีมวิทยากรผู้ชำนาญ

 

 

 

 

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำกระดาษ ตั้งแต่การใช้กระดาษครั้งแรกๆ
โดยชาวอียิปต์และชาวจีนโบราณ 

 

 

 

 

Workshop สอนทำกระดาษจากกระดาษมูลช้าง
ตามแบบวิถีดังเดิมชาวจีนโบราณ ที่สืบทอดมายังปัจจุบัน

 

 

 

 

  DIY Workshop ทำงานหัตถกรรม ตกแต่งสินค้าด้วยตัวเองจากกระดาษมูลช้าง
อาทิเช่น สมุดเล่มเล็ก ที่คั่นหนังสือ พัดเล็กใหญ่ และการ์ด เป็นต้น เปิดให้น้องๆ
ได้ทำกิจกรรมตลอดวัน 
ใครสนใจก็สามารถนั่งทำได้เลย ค่าใช้จ่ายเฉพาะสินค้า
ที่เลือก ฟรีตัวตกแต่งไม่จำกัดจำนวน พร้อมบริการกาว
และอุปกรณ์ในการทำ
ครบครัน พร้อมพี่ๆ วิทยากรช่วยดูแลน้องๆ ให้คำปรึกษาและบริการน้องๆ ตลอดเวลา

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเรียน

สอนทำกระดาษจากกระดาษมูลช้างWorkshops

.
จำนวนครั้ง : 1
ราคา ฿ 2,000.00

DIY Workshop ทำงานหัตถกรรมWorkshops

.
จำนวนครั้ง : 1
ราคา ฿ 2,000.00

.

สาขา : เชียงใหม่

  • Mae Rim, Chiang Mai
  • 053-299-565
  • Elephant Poopoopaper Park
  • Line ID : .
  • thw_tonsom70@hotmail.com
  • 9.00-17.30
แผนที่สาขา