Hidden Village Chiangmai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่

Hidden Village Chiangmai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว
5 ประสบการณ์

โปรไฟล์

          ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ 1.6– 8 ปี ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เช่น การปลูกฝังการรักการอ่าน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพิ่มเติมเมื่อไปโรงเรียนแล้ว การค้นหาข้อมูลและนำเสนอผลงานด้วยตัวเอง โดยอิงจากรูปแบบการสอนของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งทุกกิจกรรมช่วยกระตุ้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์

สาขาของเรา (1)

สาขา เชียงใหม่
< ย้อนกลับ
สาขา เชียงใหม่
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
064-550-0305
thw_tonsom66@hotmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
บัตรเข้าชมเมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ ทานบุฟเฟ่ต์เข้าชมฟรี !

บัตรเข้าชมเมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ ทานบุฟเฟ่ต์เข้าชมฟรี !