Maesa Elephant Camp ปางช้างแม่สา

Maesa Elephant Camp ปางช้างแม่สา

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

 

 

Maesa Elephant Camp 

ปางช้างแม่สา

 

 

 

 

ปางช้างแม่สา อาณาจักรช้างไทยนักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาความเป็นอยู่ของช้าง
การดูแลช้าง วิธีการขี่ช้าง การอาบน้ำให้ช้าง การทำผลงานศิลปะกับช้าง

 

 

 

 

เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย แขกผู้มาเยือนจะได้
สัมผัสประสบการณ์การนั่งช้าง การฝึกช้าง อาบน้ำให้ช้าง หรือแม้กระทั่งช้าง
ที่สามารถวาดภาพวิวทิวทัศน์ออกมาได้อย่างลงตัว

 

“ปางช้างแม่สา” เป็นปางช้างแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 VERSION 2008
เนื่องจาก มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอปางช้างยุคใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงการดูแลเอา
ใจใส่ที่ดีต่อช้างทุกเชือก และมีความมั่นใจว่าช้างทุกเชือกอยู่อย่างอิ่มท้องและ มีความสุข พร้อมทั้ง
ยังมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความสามารถ และความฉลาดของช้างไทย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป
ตระหนักถึงความสามารถของช้างไทย

 

 

 

 

แม่สา เนอสเซอรี่
เนื่องด้วยสถิติจำนวนช้างที่น้อยลง ปางช้างแม่สาจึงได้ทุ่มเทความรู้และความเชี่ยวชาญของเรา
เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนช้างในประเทศ ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ช้างของเราถูกถ่ายทอดผ่าน
เนอสเซอรี่ช้างแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ที่ลูกช้างตัวน้อยอาศัยและใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก

 

 

อยู่กับแม่ของตนและควาญช้างซึ่งให้การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เรายังส่งเสริมสืบสาน
สายพันธุ์ช้างไทยโดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการศึกษาและพัฒนาการสืบพันธุ์ของช้าง
ทั้งแบบตามธรรมชาติและการผสมเทียม คุณสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของครอบครัวช้าง ได้อย่าง
ใกล้ชิดที่เนอสเซอรี่ช้างแม่สา โดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากลานแสดงช้าง

 

 

 

ลูกช้างจะอาศัยอยู่กับแม่ช้างที่เนอสเซอรี่แห่งนี้จนกระทั่งอายุ 2 ปี ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้
ลูกช้างจะถูกฝึกและเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากควาญช้างที่มีประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักแสดงที่ดีต่อไป

 

 

 

 

เนื่องด้วยสถิติจำนวนช้างที่น้อยลง ปางช้างแม่สาจึงได้ทุ่มเทความรู้และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อ
ช่วยเพิ่มจำนวนช้างในประเทศ ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ช้างของเราถูกถ่ายทอดผ่านเนอสเซอรี่ช้าง
แห่งนี้
ซึ่งเป็นที่ที่ลูกช้างตัวน้อยอาศัยและใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก อยู่กับแม่ของตนและควาญช้างซึ่งให้การ
ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เรายังส่งเสริมสืบสานสายพันธุ์ช้างไทยโดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ในการศึกษาและพัฒนาการสืบพันธุ์ของช้างทั้งแบบตามธรรมชาติและการผสมเทียม สามารถสัมผัส
วิถีชีวิตของครอบครัวช้าง ได้อย่างใกล้ชิดที่เนอสเซอรี่ช้างแม่สาโดยใช้เวลาเดินเพียง
5 นาทีจากลานแสดงช้าง

 

 

 

ช้างท้องประมาณ 18 - 22 เดือน ปกติช้างคลอดท้องละ 1 ตัว น้ำหนักแรกเกิด ประมาณ 100 กิโลกรัม
ปางช้างแม่สาจะพักงานช้างที่ท้องตั้งแต่อายุท้องประมาณ 10 เดือนขึ้นไป โดยมีโรงเรือนที่พักแยก
ออกมาโดยเฉพาะ ช้างท้องจะได้รับการพักผ่อนและ ดูแลด้านอาหารน้ำดื่มอย่างเพียงพอ มีควาญช้าง
และนายสัตวแพทย์คอยดูแล อย่างใกล้ชิด

 

 

 

นับแต่อดีตกาลที่ผ่านมา ช้างได้ถูกมนุษย์นำมาเลี้ยงเพื่อประโยชน์ต่างๆนานา ตั้งแต่เป็นราชพาหนะ
ของพระเจ้าแผ่นดิน ในยามศึกสงครามหรือแม้แต่เป็นแรงงานในป่า ซึ่งนับได้ว่าช้างเป็นผู้มีพระคุณ
ต่อคนไทยเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันบทบาทของช้างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

 

 

 

 

ช้างถูกเปลี่ยนมือจากเจ้าของที่มีอาชีพทำไม้ มาเป็นช้างในธุรกิจการท่องเที่ยว ต้อนรับแขกต่างๆ
และนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตของช้างเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่องพฤติกรรมการ
กินการเป็นอยู่หรือแม้แต่การสืบเผ่าพันธุ์ จึงขึ้นอยู่กับผู้ที่นำช้างมาเลี้ยงนั่นเองช้างในธุรกิจการท่องเที่ยว
ในปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนขึ้นจากอดีตเป็นอย่างมาก ในส่วนของปางช้างแม่สาซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่ใช้ช้างในการท่องเที่ยว ตระหนักถึงผล กระทบที่มีต่อช้างเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีโครงการ
ต่างๆมากมายที่ช่วยให้ช้างมีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

 

 

ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่กับการชื่นชมความน่ารักและความสามารถของเหล่าช้างดาราที่
กำลังแสดงอยู่นั้นยักษ์ทรงพลังทั้งหลายของเราก็กำลังพักผ่อนอยู่โดยทุกคนอาจจะไม่ทัน
สังเกตุแม้แต่ช้างแสดงของเราก็ยังต้องการการพักผ่อนเมื่อการแสดงจบลงเหล่าช้างน้อย
ทั้งหลายก็จะพากันไปพักผ่อนเช่นเดียวกัน รวมถึงเพื่อนคู่ชีวิตของช้างเหล่านั้นด้วย

 

 

 

 

ช้างพักมีหลายพักเช่นช้างบาดเจ็บเราก็เอา ไปพักช้างป่วยเราก็เอาไปพัก ช้างทำงานเราก็มี เวลาพักให้ช้าง
ทำงานก็มีสองอย่างคือ ช้างแหย่งสำหรับ แบกคนเข้าไปท่องเที่ยวในป่า อีกอย่างคือช้างโชว์ คือการแสดง
ความสามารถด้านต่างๆ ให้ผู้คน ได้ชื่นชมกัน

 

เวลาพักช้างโชว์ก็จะพักเวลาที่ แสดงเสร็จ วันหนึ่งก็แสดง 3 รอบ ถ้าตอนเช้า 8 โมงคนไม่เยอะ
ก็แสดง 2 รอบพอ คือรอบ 10 โมงกับรอบ บ่ายโมงครึ่งที่เหลือก็พักผ่อนไปส่วนช้างแหย่งก็
จะพักตอนช้างโชว์แสดง พอช้างโชว์แสดงเสร็จ ช้างแหย่งก็จะพักบริเวณนี้กินอาหารกินน้ำ
จะไปทำงานอีกทีตอน 9 โมง ก็จะเดินอีกนิดหน่อย ไปพักอีกทีก็ 10 โมงตอนช้างโชว์แสดง

 

ช้างแหย่ง จะทำงานอีกทีก็ 10.30 เดินยาวเดินสั้นแล้วแต่แขก จองมา จะไปพักทั้งควาญทั้งช้างอีกที
ก็เที่ยงเลยกิน อาหารกินน้ำด้วยกันทั้งคนทั้งช้าง ไปเริ่มงานอีกที ก็บ่ายโมง แต่ตอนบ่ายนี่คนไม่เยอะ
ช้างเดินสบายๆ พักเยอะ บางวันคนน้อยกลับบ้านก่อนก็มีก็ขำๆกันไป

 

 

 

 

ช้างชรา ช้างทุกเชือกหลังจากปลดระวางพวกเรานำเขาไปเลี้ยงในป่า ใกล้ๆกับปางช้างแม่สานั้นเอง
เราดูแลช้างเหล่านี้เพราะว่าช้างเหล่านี้ ไม่รู้ว่าจะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างไร” แต่ปัญหาคือเมื่อช้าง
ไม่สามารถ ทำงานได้ก็ส่งผลให้ควาญช้างไม่มีรายได้ที่มากพอ

 

 

 

 ทำให้ควาญช้างและ ครอบครัวต้องพบกับความลำบากในการดำรงชีวิตสุดท้ายช้างเหล่านั้น
ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่าเปรียบเหมือนกับคนที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวช้าง เหล่านี้ต้องอยู่อย่าง
ลำพังจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยว นี่เป็น จุดประสงค์ของคุณชูชาติที่ต้องการเปลี่ยน
ชีวิตโดดเดียวของช้างชราให้มี ความสุขมากขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิต “ช้างทุกเชือกหลัง
จากปลดระวางพวกเรานำเขาไปเลี้ยงในป่า ใกล้ๆกับปางช้างแม่สานั้นเอง เราดูแลช้างเหล่านี้
เพราะว่าช้างเหล่านี้ ไม่รู้ว่าจะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างไร” แต่ปัญหาคือเมื่อช้างไม่สามารถ
ทำงาน ได้ก็ส่งผลให้ควาญช้างไม่มีรายได้ที่มากพอ ทำให้ควาญช้างและ ครอบครัวต้องพบกับ
ความลำบากในการดำรงชีวิตสุดท้ายช้างเหล่านั้น ก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่า

 

 

 

 

กิจกรรมบ้านควาญช้าง

ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมีความต้องการใช้ชีวิตแบบควาญช้าง
และสัมผัสช้างอย่างใกล้ชิด ปางช้างแม่สา จึงเพิ่มกิจกรรมหนึ่งเรียกว่า บ้านควาญช้าง คอยบริการนัก
ท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยนักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาความเป็นอยู่ของช้าง การดูแลช้าง วิธีการขี่ช้าง การอาบน้ำ
ให้ช้าง การทำผลงานศิลปะกับช้างเป็นต้น

 

 

 

 

การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สาจะนำเสนอการแสดงที่เน้นความสามารถและความเฉลียวฉลาด
ของช้างเป็นหลักพบกับช้างน้อยใหญ่จำนวนกว่า 20 เชือก เริ่มด้วยชมช้างอาบน้ำบริเวณสอง
ฝั่งสะพานข้ามลำน้ำ แม่สาประมาณ 10 นาที แล้วขึ้นไปยังบริเวณลานแสดงช้างเพื่อชมการแสดง
ความสามารถต่างๆ ต่อไปซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชื่นชมและประทับใจความสามารถของช้างไทย
ของปางช้างแม่สาเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

อีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น สัมผัสบรรยากาศการนั่งช้างรอบบริเวณป่าเขา

 

 

 

 

ช้างวาดภาพ
ช้างสามารถมองเห็นสีที่ตัวเองวาดลงไปได้หรือไม่ หากว่าใช่พวกมันสามารถ จำแนกสีได้กี่สีพวกมัน
มีอารมณ์ศิลปินด้วยหรือไม่ขณะที่มันวาดรูปเหล่านี้คือคำถามที่เรากำลังพยายามค้นหาคำตอบอยู่นับจากนี้ไป

 

 

 

 

 

 

สาขาของเรา (1)

สาขา .
บ้านแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
053 206247 - 8
thw_tonsom67@hotmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง