Churairat Music

Churairat Music

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

 

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์

เปิดสอนดนตรีแก่นักเรียน ตามมาตรฐานสถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ 
เด็กๆ จะได้รับการปลูกฝังให้รักในเสียงดนตรีอันสวยงามตั้งแต่อายุยังน้อย
ได้ฝึกการควบคุมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายไปกับการเรียนรู้ดนตรี


โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์เปิดสอนดนตรีและวิชาเสริมต่างๆ  ทางโรงเรียนฯ ยังเป็นศูนย์สัมมนา
ดนตรีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ มีการจัดสัมมนาให้กับครูของทางโรงเรียน และครูของ
โรงเรียน
ดนตรีในเครือข่าย ตลอดจนครูที่สนใจทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ
มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการเรียน และการบริการที่ดีอย่างมืออาชีพ ทุกวิชาจะทำการสอนโดย
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ ผ่านมาตรฐานการสอบเกรดในระดับที่สามารถทำการสอนได้เป็นอย่างดี
มีการปูพื้นฐานที่ดีเยี่ยมให้กับนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้น เน้นทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ มีการจัดการสอบ
และการแสดงให้นักเรียนอย่างเป็นระบบทางโรงเรียนฯ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ของสถาบันสอบเกรดดนตรี
ABRSM (The Associated Board
of the Royal Schools of Music) ซึ่งเป็นสถาบันสอบที่มีชื่อ
เสียง
ที่สุดจากประเทศอังกฤษ ทำการจัดการสอบให้กับนักเรียน ดนตรีทั่วประเทศ นักเรียนจะได้
เข้าสอบกับกรรมการสอบผู้ทรงคุณ
วุฒิที่มาจากประเทศอังกฤษ เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบ
Certificate 
ที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ ใช้แสดงคุณวุฒิความรู้ด้านดนตรีที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การที่ผู้ปกครองสนับสนุนให้เด็กเรียนดนตรีอย่างถูกต้องมีมาตรฐาน
ตั้งแต่อายุยังน้อยและเรียนต่อเนื่องไปจนโต จะทำให้เด็กมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากเด็กทั่วไป
อย่างชัดเจน
เด็กจะมีความฉลาดเฉลียว มีสมาธิดี มีวินัย รู้จักวางแผน กล้าแสดงออก ใจเย็น รู้จักรอ
และมีความคิดสร้างสรรค์ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์รอบด้าน มีทั้ง IQ และ EQ ที่ดีโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ นอกจากจะมีหลักสูตร ทางด้านดนตรีคลาสสิคแล้ว ยังมีหลักสูตรสำหรับ
ดนตรี Popular music
ตลอดจน บัลเล่ต์ แจ็สแดนซ์ เทควันโด และศิลปะ และยังมีแม้กระทั่ง
หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่วัยเกษียณ ที่มีทั้งการร้องเพลงร่วมสมัย และเล่นเปียโนแบบง่ายๆ หรือจะ
เป็นลีลาศ ก็มีครบถ้วน ทางโรงเรียนฯมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่าง
ดีที่สุดเสมอ

COURSESหลักสูตร Lovely Music Movement เด็กๆ จะได้รับการปลูกฝังให้รักในเสียงดนตรีอันสวยงาม
ตั้งแต่อายุยังน้อยได้ฝึกการควบคุมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายไปกับการเรียนรู้ดนตรี และเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนหลักสูตร Music for Little Mozarts ต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

• ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทางดนตรี
• พัฒนาทักษะการฟัง
• ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว
• ฝึกสมองและร่างกาย ให้ทำงานสอดประสานกัน
• เสริมสร้างสมาธิ
• กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกการเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน โดยมีผู้ปกครองเข้าเรียนด้วย
• รับอายุ 2 1/2 - 3 1/2 ขวบ
ทางโรงเรียนมีการจัดแสดงผลงาน
ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ (Concert, Recital, Show) หลักสูตร Music for Little Mozarts

หลักสูตรถูกออกแบบมาให้มีความสนุกสนานเป็นตัวนำ ดำเนินเรื่องด้วยตัวการ์ตูนน่ารักๆ
สองตัว Beethoven Bear และ
Mozart Mouse ที่จะพาเด็กๆ ผจญภัยไปกับการเรียนดนตรี
อันแสน
สนุกสนาน เด็กๆ จะเรียนเป็นกลุ่มไปพร้อมกับเพื่อนๆ ได้รับความรู้ และประสบการณ์
ทางดนตรีครบถ้วน
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

• การบรรเลงเปียโน
• การเรียนรู้จังหวะที่ถูกต้องและแม่นยำ
• การฟัง / การอ่าน / การเขียนโน้ต
• การร้องเพลง
• กิจกรรมเข้าจังหวะ
• ทฤษฎีดนตรีพื้นฐานการเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-12 คน
• ในช่วงประมาณ 3 เดือนแรก ผู้ปกครองต้องเข้าร่วมในชั้นเรียนด้วย
• รับอายุ 3 1/2 - 4 1/2 ขวบ
หลักสูตรวิชาเปียโนผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ และบรรเลงบทเพลง (Pieces) ที่หลากหลายครบทุกยุคทุกสมัย
ได้เรียนรู้เรื่อง Scales and Arpeggios และฝึกฝนเรื่องการฟัง การร้อง การเข้าจังหวะ (Aural training)
ตลอดจนเรียนการบรรเลงเปียโนโดยการอ่านโน้ตอย่างฉับพลัน (Sight-reading)

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ มีการสอนทฤษฎีดนตรี (Music Theory)
ควบคู่กับการเรียนเปียโน นักเรียนจะมีความรู้ครบถ้วน
สามารถอ่านโน้ต เขียนโน้ตได้ ตลอดจนเข้าใจคำสั่ง
และสัญลักษณ์ทางดนตรีได้เป็นอย่างดีการเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 5 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชาไวโอลิน
ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ และบรรเลงบทเพลง (Pieces)
ที่หลากหลายครบทุกยุคทุกสมัย ได้เรียนรู้เรื่อง Scales and Arpeggios
และฝึกฝนเรื่องการฟัง การร้อง การเข้าจังหวะ (Aural training)
ตลอดจนเรียนการบรรเลงเปียโนโดยการอ่านโน้ตอย่างฉับพลัน (Sight-reading)การเรียนการสอน และระดับอายุ
• เรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 6 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่


 

หลักสูตรวิชาเชลโล

 
ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ และบรรเลงบทเพลง (Pieces)
ที่หลากหลายครบทุกยุคทุกสมัย ได้เรียนรู้เรื่อง Scales and Arpeggios
และฝึกฝนเรื่องการฟัง การร้อง การเข้าจังหวะ (Aural training)
ตลอดจนเรียนการบรรเลงเปียโนโดยการอ่านโน้ตอย่างฉับพลัน (Sight-reading)
การเรียนการสอน และระดับอายุ
• เรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 6 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่

หลักสูตรวิชากีตาร์คลาสสิค 

ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ และบรรเลงบทเพลง (Pieces)
ที่หลากหลายครบทุกยุคทุกสมัย ได้เรียนรู้เรื่อง Scales and Arpeggios
และฝึกฝนเรื่องการฟัง การร้อง การเข้าจังหวะ (Aural training)
ตลอดจนเรียนการบรรเลงเปียโนโดยการอ่านโน้ตอย่างฉับพลัน (Sight-reading)
การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน หรือ เรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 7 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่

 

 

หลักสูตรวิชากีตาร์โฟล์ค

 

 

จะสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

• พื้นฐานการเล่นกีตาร์โฟล์คเบื้องต้น การจับคอร์ดและการเปลี่ยนคอร์ด
• เทคนิคการเล่นมือขวาในรูปแบบการตีคอร์ด (Strumming), การเกากีตาร์ (Picking)
• เทคนิคการเล่นในรูปแบบกีตาร์บรรเลง (Fingerstyle)
• การเล่นกีตาร์ประกอบการร้อง
• การอ่านโน้ตดนตรีสากล และการอ่านแท็บกีตาร์

 

 

การเรียนการสอน และระดับอายุ
• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 7 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชากีตาร์ไฟฟ้า

 พื้นฐานการเล่น Rhythm ของดนตรีแต่ละสไตล์ เช่น Pop, Rock, Blues, Jazz, Funk, Country

เทคนิคพื้นฐานต่างๆ ของกีตาร์ไฟฟ้า เช่น Tapping, Sweep Picking, Slap Guitar, Slide Guitar
Hybrid Picking 
พื้นฐานการ Improvisation การอ่านโน้ตดนตรีสากล และการอ่านแท็บกีตาร์ไฟฟ้า
การใช้เอฟเฟคกีตาร์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน การเล่นรวมวงกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ และมีหลักสูตรเพื่อติว
สอบเข้าเรียน สาขาวิชาดนตรี ในระดับอุดมศึกษาด้วย 

การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 10 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชากีตาร์เบส
 

พื้นฐานการเล่น Rhythm ของดนตรีแต่ละสไตล์ เช่น Pop,Rock, Blues, Jazz, Funk, Country
เทคนิคพื้นฐานต่างๆ ของกีตาร์เบส เช่น Slap Tapping, การดีดด้วย Pick และนิ้ว พื้นฐานการ
Improvisation 
การอ่านโน้ตดนตรีสากล และการอ่านแท็บกีตาร์เบส การเล่นรวมวงกับเครื่อง
ดนตรีชิ้นอื่นๆ 
และมีหลักสูตรเพื่อติวสอบเข้าเรียน สาขาวิชาดนตรี ในระดับอุดมศึกษาด้วย 

การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 10 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชาอูคูเลเล่
 

จะสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคพื้นฐานการเล่น Chord, Rhythm และ Melody
ผู้เรียนจะได้สนุกกับรูปแบบการเล่น อูคูเลเล่ประกอบการร้อง อูคูเลเล่เป็นเครื่องดนตรีที่มี
เทคนิคการเล่นที่ง่าย ผู้เรียนสามารถเล่นเป็นเพลงได้เร็ว เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
และยังสามารถพัฒนาไปสู่การเล่นกีตาร์โฟล์ค หรือคลาสสิคได้อีกด้วย
 

การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 7 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชากลองชุด
 

เบสิคพื้นฐาน ในการเล่นส่วนต่างๆ ของกลอง ได้แก่ Hi-hat, Ride, Snare, Bass drum
Tom-tom, Floor tom 
เทคนิคพื้นฐานของกลองเช่น Single Stroke, Double Stroke,
Paradiddle, Double Padels 
พื้นฐานการอ่านโน้ตกลอง และการ Sight Reading   
พื้นฐานการตีกลองในแต่ละจังหวะเช่น Pop, Rock, Swing Jazz,Bossa Nova Jazz
Shuffle Blues, Disco, Funk, Latin, Reggae  
พื้นฐานการบรรเลงทั้งในรูปแบบ Solo
(บรรเลงเดี่ยว) และ Band (เล่นรวมวงกับเครื่องดนตรีอื่น
 

การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน สำหรับสาขานวมินทร์
• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน สำหรับสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 10 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชาเครื่องเป่า
 

จะสอนให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน และเทคนิคของเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ
เป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้น มีการใช้ชุดหนังสือ Essential Element ที่ทัน
สมัยในการสอน มี VDO ช่วยสร้างความสนุกสนานในการฝึกซ้อมนักเรียน
จะได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน ผู้เรียนจะสามารถบรรเลงเดี่ยว
รวมถึงเล่นรวมวงกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ได้
 

การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 7 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชาทฤษฎีดนตรี

การเรียนดนตรีที่สมบูรณ์แบบนั้น นักเรียนต้องมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติไปพร้อมๆ กันตั้งแต่เริ่มต้น นักเรียนต้องสามารถอ่านโน้ตได้
เขียนโน้ตได้ เข้าใจคำสั่งและเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรีต่างๆ ทุกชนิด 
 

นอกจากนั้นแล้ว การเรียนทฤษฎีดนตรีอย่างถูกต้องตั้งแต่ระดับ Grade 1 จนถึง Grade 8
ตามระบบของ ABRSM นั้น นักเรียนจะได้เรียนรู้ อย่างครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นจากพื้นฐานของ
Rhythm และ Notes และต่อไปถึงเรื่อง Harmony, Counterpoint,Composition ตลอดจน
ความรู้เรื่อง Western Music ครบทุกยุคทุกสมัย รู้เรื่อง Structure, Form,
Style และ Period
รวมทั้งเรื่องราวประวัติความเป็นมา และผลงานของ Composer ที่หลากหลายมากมาย

ซึ่งจะทำให้นักเรียนก็จะมีความเข้าใจในความแตกต่างของดนตรี
ในแต่ละแง่มุมครบทุกยุคทุกสมัย ตลอดจนเข้าใจเหตุผลว่าทำไม
ต้องบรรเลงเพลงลักษณะไหนแบบใดเพราะอะไร พร้อมที่จะเดินทาง
ไปในโลกของดนตรีได้ด้วยตนเองในอนาคตอย่างถูกต้องและมีความสุข
การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 6 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชาขับร้องเพลงป๊อบ 


 

จะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการร้อง และการใช้เสียงอย่างถูกต้อง ผู้เรียนจะได้
สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนในแนวเพลงต่างๆเช่น Pop, Rock, R & B, Jazz, เพลงสตริง
ร่วมสมัย, เพลงลูกทุ่ง,เพลงเพื่อชีวิต และอื่นๆ
 

การเรียนจะเป็นการเรียนเดี่ยวตัวต่อตัวกับคุณครู นักเรียนจะเรียนได้เร็วและมีคุณภาพ  

การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 6 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชาขับร้องเพลงคลาสสิค 


 

จะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การร้องในหลากหลายรูปแบบ เช่น Musical,
Opera, Traditional และรูปแบบอื่นๆ เรียนรู้การฝึกเทคนิคการร้องแบบต่างๆ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนไปถึงเทคนิคระดับสูงเช่น ฝึกเทคนิคการใช้เสียงแบบ
Chest Tone และ Head Tone พื้นฐานการร้องประกอบกับ Accompaniment
ที่เป็นเครื่องดนตรีคลาสสิค เช่น เปียโน รวมถึงการวิเคราะห์ตีความ
และถ่ายทอดอารมณ์ของแต่ละบทเพลง 

 การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 6 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชาวาดรูป และศิลปะ

 

 

จะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานการวาดลายเส้น เทคนิคการใช้สี
การระบายสี การใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน
มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงาน และเรียนรู้
การทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ
 

 

การเรียนการสอน และระดับอายุ

• เปิดสอนที่ สาขานวมินทร์
• เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 5 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
หลักสูตรวิชาเทควันโด 

เทควันโดเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวเกาหลี โดยการใช้มือ เท้า
และสติปัญญา ผู้ที่ได้ฝึกฝนเล่าเรียนวิชานี้ จะส่งผลให้มีปฏิภาณ ไหวพริบ
รู้จักการป้องกันตัวเป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างสมาธิ และความแข็งแกร่ง
ของร่างกาย
 

การสอบเลื่อนสาย
รับรองโดย World Taekwondo มีการสอบทุกๆ 3-4 เดือน (โดยประมาณ)
ตั้งแต่ สายขาว จนถึง สายดำ 
การส่งนักกีฬาของทางยิมส์เข้าแข่งขัน

นักเรียนที่สอบผ่านระดับสายเหลืองขึ้นไป สามารถสมัครเป็นนักกีฬา
ของทางยิมส์ได้ จุไรรัตน์ยิมส์มีการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ทั้งประเภทพุมเซ่
(แสดงท่ารำ) และประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู้) ในรายการต่างๆ ทั่วประเทศตลอดทั้งปี
<

สาขาของเรา (2)

สาขา นวมินทร์ (สาขาใหญ่)
< ย้อนกลับ
สาขา นวมินทร์ (สาขาใหญ่)
แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
02 379 0891-3
contact@churairatmusic.com
สาขา Fashion Island
ED 37-38 โซน Island Academy ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ 10230
02 947 6131

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
แจ้งเตือน! ไม่มีรายการคอร์สเรียนที่ค้นหา