• CMA Mental Arithmetic Thailand

  • สถาบันสอนการใช้ลูกคิด และจินตคณิต ช่วยในการฝึกสมองสำหรับเด็กอายุ 3-13 ปี ให้สามารถคิดเลขในใจได้ ง่าย, เร็ว และสนุก โดยโปรแกรมเราเน้นพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ

 

สถาบันสอนการใช้ลูกคิด และจินตคณิต ช่วยในการฝึกสมอง สำหรับเด็กอายุ 3-13 ปี
ให้สามารถคิดเลขในใจได้ ง่าย เร็ว และสนุก โดยโปรแกรมเราเน้นพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ

 

 

ซีเอ็มเอ คือสถาบันสอนการใช้ลูกคิด และจินตคณิตอันดับ1 ของประเทศสิงค์โปร์ โดยโปรแกรม
ของซีเอ็มเอ พิเศษกว่าที่อื่น และได้รับการยอมรับมาแล้วว่า ง่ายและสนุก เหมาะสำหรับเด็ก 
เด็กๆ
ที่เรียนกับเราจะมีความสามารถ และผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ที่ดี เพราะ ซีเอ็มเอ ช่วยพัฒนา
จินตนาการ และความคิ สร้างสรรค์ให้กับเด็กเป็นพันๆคนทั่วโลกมาแล้ว

 

 

 

สถาบันซีเอ็มเอ สร้างพัฒนาการทางสมองแก่เด็กมานับพันคน
ด้วยวิธีการสอนที่แตกต่าง และเทคนิคที่ได้รับการยอมรับมาแล้วจากเด็กๆทั่วโลก

 

 

ซีเอ็มเอ ช่วยเพิ่มเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง โดยการใช้จินตคณิต
ที่ง่ายและสนุก นอกจากนี้ เรายังมีสื่อออนไลน์ให้เด็กๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย

 

 
ซีเอ็มเอ ใช้เทคโนโลยีของสื่อนี้ ให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และง่ายดายสำหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน โครงสร้างหลังสูตรของซีเอ็มเอ ผ่านการคิดวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี เพื่อให้
เด็กที่เรียนกับ เรามีพัฒนาการคำนวณได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

 

 

ซีเอ็มเอ ประเทศไทย คือสถาบันสอนการใช้ลูกคิด และจินตคณิต ช่วยในการฝึกสมองสำหรับ
เด็กอายุ 3-13 ปี ให้สามารถคิดเลขในใจได้ ง่าย เร็ว และสนุก โดยโปรแกรมเราเน้นพัฒนาการ
ทางสมองของเด็กๆสถาบันสอนจินตคณิตอันดับ 1 ในสิงค์โปร์

 

 

CMA
สอนคิดเลขแบบจินตคณิต  
เพิ่มความสามารถในการจดจำ 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทำให้มีสมาธิยาวนานขึ้น

 

 

การแข่งขันระดับประเทศ
สถาบัน ซีเอ็มเอ ประเทศไทย ได้ส่งนักเรียนของเราไปแข่งขันลูกคิด และจินตคณิตที่ประเทศสิงค์โปร์
 เป็นประจำทุกปี นอกจากรางวัลที่ได้รับ เด็กๆยังจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการแข่งขันนี้อีกด้วย

 

 
หลักสูตร สำหรับเด็กเล็ก
โปรแกรม CMA Kindy คือโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลข
ได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก (3 - 4.5 ปี)

 

 

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็กคือ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในขั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
โปรแกรม CMA Kindy ใช้การร้องเพลง เล่นเกม และการเต้น  เป็นสื่อการสอน
ให้เด็กๆมีความมั่นใจ  ช่วยให้การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขเป็นเรื่องที่สนุกและง่าย  
ครูผู้สอนของเรา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปราศจากความเครียด
ช่วยเสริม
สร้างความมั่นใจ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในห้องเรียน

 

 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้

ปูพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลขเรียนรู้การอ่าน และการเขียนตัวเลขฝึกการจำตัวเลขโดยใช้เทคนิคต่างๆ
เช่น การใช้รูปภาพเข้ามาช่วยเป็นต้น
พัฒนาทักษะการใช้มือ โดยการดีดเม็ดลูกคิดอย่างถูกต้อง
เรียนรู้การจำตารางสูตรคูณ และพื้นฐานการคำนวณเลขอย่างถูกวิธี

 

 


หลักสูตรขั้นพื้นฐาน คือ

หลักสูตรปูพื้นฐานให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้ลูกคิก2มือได้อย่างถูกต้อง


หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (4.5-13 ปี)

 

 

คือโปรแกรมสอนพื้นฐานจินตคณิตโดยการใช้ลูกคิดแบบสองมือ ช่วยให้เด็กคำนวณได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยำ
โปรแกรมนี้ถูกแบ่งออกเป็นอีกสองระดับ 

CMA Foundation level: ระดับพื้นฐาน ฝึกการใช้ลูกคิดในการบวกและการลบเลข

CMA Advanced level: ระดับสูง ฝึกการคำนวนแบบจินตคณิต 
คือการที่เด็กสามารถจำลอง
ภาพลูกคิดในใจ เพื่อการคำนวณ ที่ซับซ้อนขึ้น 
เข้าใจเรื่อง การคูณ, การหาร และทศนิยม

 

 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้

สามารถใช้ลูกคิดได้
เข้าใจสูตรทั้ง 34 สูตรในการคิดเลขแบบลูกคิดในขั้นพื้นฐาน เรียนรู้การบวก
และลบโดยใช้ลูกคิดได้
ในขั้นสูง เรียนการใช้ลูกคิด และจินตคณิต กับการคำนวณทุกรูปแบบ 
(การบวก, การลบ, การคูณ, การหาร และทศนิยม)

 


โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์
privilege

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด

ลูกคิด และจินตคณิต

ลูกคิด และจินตคณิต