• I-Genius Education

  • สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษแนวใหม่ เรียนภาษาอังกฤษแบบ บุฟเฟต์ ไม่จำกัดชั่วโมง

สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษแนวใหม่ 
เรียนภาษาอังกฤษแบบ บุฟเฟต์ ไม่จำกัดชั่วโมง

English Buffet

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนวใหม่ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
การใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ทั้งด้านการ พูด ฟัง อ่าน
และเขียน ให้คุณเรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ ไม่จำกัดชั่วโมง

Evaluation 


เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึง ความก้าวหน้าของการเรียน การสอน
สถาบันได้จัดทำ ระบบประเมินผล ที่สามารถแสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านภาษาในทุกทักษะได้
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

Native Speaker


เราได้คัดสรรอาจารย์ผู้สอน ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์
และคุณภาพเชี่ยวชาญการถ่ายทอดทักษะภาษาอังกฤษ ในแต่ละด้าน
มาโดยเฉพาะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งแบบสำเนียง 
อังกฤษและอเมริกัน

I-Learning
ระบบ สื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  กล่าวคือเป็นการรวบรวม
สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าใช้เรียนแล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

Our Courses

I-Genius Kids
การเรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ สำหรับเด็ก
Pre-Genius Kids


หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับน้องๆ วัย 18 เดือน ขึ้นไป
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้น้องๆ ซึมซับภาษาอังกฤษ
แบบธรรมชาติ พร้อมเสริมสร้างพัฒนาทางสมองควบคู่กันไป ทั้ง IQ และ EQ

Key benefits include:
1.พัฒนาการการฟัง ด้วยสรรพเสียง ที่มีจังหวะ ทำนองเการเล่าเรื่อง
2.พัฒนาการพูด ด้วยการขยับปาก ออกเสียง ตามทำนอง และคำพูด
3.พัฒนาการสมองเกิดความซับซ้อน พัฒนารวดเร็ว
จากการฟัง และพูดกับ Native Teacher
4.พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก จากกิจกรรมการเรียน เกมส์
และอุปกรณ์การเรียน ที่เน้นเสริมสร้างพัฒนาการ และความคิดของน้องๆ

Genius Kids


หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับน้องๆ วัย 3 ขวบ ขึ้นไป
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูด การฟัง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ที่สนุกสนาน ให้น้องๆ ซึมซับภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ เสริมสร้างสติปัญญา
ควบคู่กับการพัฒนา IQ และ EQ ของน้องๆ

Key benefits include:
1.พัฒนาการการทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
2.พัฒนาการการจดจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการออกเสียง
3.พัฒนาการด้านกายภาพ จิตใจ และสังคมและการปรับตัว
เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
4.พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อย่างเป็นธรรมชาติ

Genius School


หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับน้องๆ วัย 5 -12 ขวบ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูด, การฟัง, การอ่าน,
การออกเสียง, คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการรู้เรียน
ภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติ ทุกสถานการณ์ ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน
เพื่อให้น้องๆ มีพื้นฐาน และความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

Key benefits include:
1.พัฒนาการการทักษะภาษาอังกฤษทุกด้านทั้งการพูด, การฟัง,
การอ่าน, การออกเสียง, คำศัพท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ
2.พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ
ด้วยการฝึกฝนกับอาจารย์เจ้าของภาษา
3.พัฒนาการด้านความมั่นใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งที่บ้าน
และที่โรงเรียน อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ

 

สาขา Central Ladprao
สาขา Central World

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด
10%
รับส่วนลดพิเศษ!! เมื่อชำระผ่านบัตรเคดิตซิตี้แบงก์

ตารางกิจกรรมที่เปิดทั้งหมด

แจ้งเตือน! ไม่มีรายการคอร์สเรียนที่ค้นหา