Annytalk Kids

Annytalk Kids

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

 

 

AnnyTalk Kids Center

สถานที่เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของลูกคุณดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่
และสนุกไปกับการเรียนระบบการเรียนภาษาอังกฤษ AnnyTalk Kids นำเสนอ
เทคนิค C3 :Customized, Communication, Coaching

 


 

เพราะการเรียนภาษาอังกฤษแบบเก่าไม่ได้ผล เนื่องจากเด็กๆเรียนรู้แกรมม่า
แต่ไม่มีโอกาสได้สื่อสารภาษาอังกฤษจริง 
โดยเราใช้เทคนิค C3 กับการเรียน
กลุ่มเล็กเพียง 4-5 คนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆของเราทุกคนมีโอกาสได้พูดภาษา
อังกฤษกับโค้ช C3 ต่างชาติของทีมเรา และแน่นอนว่าเทคนิค C3 นี้ได้ทำให้
เด็กๆของเราสื่อสารอังกฤษได้โดยใช้เวลาเรียนเร็วที่สุดเท่าที่เคยทำได้มา

 

CUSTOMIZED
“หลักสูตรเดียวไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน”
เพราะทุกคนมีความต่างการเข้าถึงทักษะต่างๆ ที่มีในตัวเด็กจึงต้องใช้รูปแบบและวิธี
ที่แตกต่างกันออกไปAnnyTalk Kids จึงจัดการสอนแบบกลุ่มเล็ก เพื่อให้ผู้สอนเข้าถึง
และเข้าใจทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ต่างกันในตัวเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึง ช่วย
เสริมในสิ่งที่ขาดและผลักดันสิ่งที่ซ่อนอยู่ ให้เด็กกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ
และมีความสุข

  

COMMUNICATION
"เราไม่ได้สอนเด็กๆให้รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แต่เราโค้ชเด็กให้ใช้ภาษาอังกฤษ "
การเรียนรู้ที่สูญเปล่า คือการไม่เคยได้นำความรู้ที่มีมาใช้ในชีวิตจริงAnnyTalk Kids
เข้าใจในธรรมชาติของเด็กไทยเราไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการสอบแข่งขันในชั้นเรียน แต่เรา
ต้องการสร้างให้เด็กมีความเป็นเลิศทางภาษาสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้จริงในชีวิตจริงได้เตรียมพร้อมไปโลดแล่นได้ทุกที่ในโลก

  

COACHING
AnnyTalk Kids ไม่ได้สอนเด็กให้รู้จักภาษาอังกฤษผ่านหนังสือหรือการท่องจำ
แต่เราให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกฝนผ่านการสนทนาในกลุ่มและอีกหลายหลาย
กิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านภาษาให้แก่พวกเขา ด้วยการ
จัดกลุ่มขนาดเล็กจะช่วยให้ Coach มองเห็นถึงทักษะ ความสนใจและศักยภาพที่
ซ่อนอยู่ในตัวของเด็กได้ชัดเจนขึ้น และส่งเสริมศักยภาพที่มีได้อย่างถูกทาง

 


 
AnnyTalk Kids แตกต่างจากที่อื่น

 Customized Education
 
เราออกแบบคอร์สทักษะที่เด็กต้องการ

Faster Results
ผู้นำด้านวิธีการโค้ชชิ่งที่โมเดรินที่สุด เราทำให้เด็กมีพัฒนาการได้เร็วกว่าหลายเท่า

Expert Coaches

โค้ชเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์พิเศษตามแบบฉบับของ C3 เท่านั้น 

International Curriculum
เราช่วยเตรียมให้เด็กๆพร้อมเป็นประชากรของโลก

Modern Materials
เรามีแอปพลิเคชั่นบนมือถือและเว็บไต์แนะนำให้เด็กๆได้เข้าถึงภาษาอังกฤษได้ง่ายและสนุกทุกที่

Personalized Support
เราช่วยเหลือลูกๆของคุณได้เท่าที่คุณต้องการ

 
คอร์สเรียน 
Special Events
กิจกรรมสุดพิเศษจาก AnnyTalk Kids ที่จะสร้างความสนุกให้ทั้งครอบครัว เด็กๆได้เรียนรู้
และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง จากโค้ชมากประสบการณ์และเป็นกันเอง ผู้ปก
ครองสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AnnyTalk Kids และเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของลูกให้มากขึ้นไปพร้อมกับเรา


Anny’s Startup

หลักสูตรเริ่มต้นของ AnnyTalk Kids ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเด็กอนุบาล
ที่เพิ่งเริ่มพูดภาษาอังกฤษ เราใช้แนวทาง “Think – Explore – Create – Learn”
หรือ “คิด – วิเคราะห์ – สร้างสรรค์ – เรียนรู้” ซึ่งจะสามารถช่วยให้เด็กๆ พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติที่สุด


Anny’s Confident Speaking
สำหรับเด็กๆ ที่อยากพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน AnnyTalk Kids จะเริ่มด้วยการ
ทำให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในหัวข้อต่างๆ ที่เต็มไปด้วยความสนุกและน่าสนใจ ด้วยการเริ่มต้น
จากการเรียนแกรมม่าและคำศัพท์ เพราะเมื่อเด็กรู้สึกสนใจในเรื่องนั้นๆ แล้ว พวกเขาจะรู้สึกสนุก
และกระตือรือร้นที่จะพูดคุยเมื่อถึงตอนนั้นแกรมม่าและคำศัพท์จะเริ่มเข้ามามีบทบาทเอง โดยที่ไม่
ทำให้เด็กรู้สึกเบื่อหรือกดดัน

 

 

Anny’s Confident Conversations

เมื่อเด็กได้สามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้ว AnnyTalk Kids
จะเริ่มแนะนำถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาในภายหน้าเช่น ทักษะ
การพูดคุยสื่อสาร, ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม, ความเชื่อมั่นในตัวเอง, การรู้คุณ
ค่าในตัวเอง,ความคิดสร้างสรรค์, การคิดวิเคราะห์ และบุคลิกแบบต่างๆ ที่มักพบในคน
ที่ประสบความสำเร็จ โดยทั้งหมดนี้จะยังคงถูกส่งผ่านทางกิจกรรมและการสื่อสารที่น่า
สนใจและสนุกสนาน

 

 


Anny’s Phonics

สำหรับระดับผู้เริ่มต้น ซึ่งต้องการเริ่มต้นโค้ชชิ่งพื้นฐานภาษาอังกฤษเราสามารถ
ช่วยเด็กๆให้ออกเสียงคำต่างๆได้อย่างสนุกสนาน เป็นการใช้กิจกรรมต่างๆเข้ามา
ช่วยให้เด็กๆเพลิดเพลินซึ่ง workshop นี้เป็นการเตรียมความพร้อมของการใช้
ภาษาอังกฤษใน ระดับต่อไป

 

 


Anny’s English Through Math & Science

แม้ว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ
ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันคณิตและวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กควรต้องเรียนรู้
แล้วเราจะเชื่อมต่อทั้งสองสิ่งเด้วยกันได้อย่างไร? AnnyTalk Kidsจะทำให้เด็กๆ ได้สนุก
สนานไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคณิตและวิทยาศาสตร์ โดยเราจะให้เด็กๆ ได้
พูดคุยถึงเรื่องเวลา, เงิน, สัตว์ และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นการ
เรียนรู้แบบควบคู่โดยใช้การพูดคุยผ่านหัวข้อสนทนาที่น่าสนใจต่างๆ

 

 

Anny’s CEFR Test Prep

เราสนับสนุนให้เด็กๆได้เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบในระดับ International Standard
เช่น CEFR เป็นต้น ดังนั้นโค้ชจะช่วยเตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิดให้ประสบความสำเร็จ
เท่าที่ศักยภาพที่มีทั้งหมดของเด็กๆ

 

 

Anny’s Confident Presentation Skills

การใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ในระดับสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ แต่เด็กๆหลายคน
ต้องการความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชน เราจึงพัฒนาระดับความมั่นใจ
ของเด็กๆขึ้นไปอีกในการ workshop การนำเสนอ หรือ การ present เรื่องต่างๆ จนถึงสร้าง
โอกาสให้เด็กๆได้ขึ้นพูดในเวทีต่างๆหรือกิจกรรมของเราเอง

 

สาขาของเรา (5)

สาขา Seasons Mall
931 Phahonyothin Rd, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400
096-856-9592
atkplatform@gmail.com
สาขา The Crystal Ratchapruek
ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ บางกรวย นนทบุรี 11130
090-983-7498
สาขา Platform Mall
99 ถนน ลาดหญ้า แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
082 684 2559
สาขา รามอินทรา 40
< ย้อนกลับ
สาขา รามอินทรา 40
Wat Nuan Chan (วัดนวลจันทร์) 43 Moo 12 Nuan Chan Rd. Bueng Kum Bangkok 10240
082 684 2559
สาขา Nonthaburi
Bangkruai-Sainoi 40, Bang Si Thong, Bang Kruai District, Nonthaburi 11130
086-629-6395

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
สอนภาษาอังกฤษ

สอนภาษาอังกฤษ

Annytalk Kids
Class
Language
Seasons Mall

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง