TEDS PLAY

TEDS PLAY

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

          TEDS PLAY  แหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ ปูพื้นฐานสู่โลกอนาคต เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กรุ่นใหม่ โดยการสอนกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง  ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ เช่น การสอนเทคโนโลยีโดยใช้สื่อหุ่นยนต์ที่แฝงไปด้วยเนื้อหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น
 
 
 
 
 
 

สาขาของเรา (3)

สาขา THE CRYSTAL EKAMAI - RAMINDRA
< ย้อนกลับ
สาขา THE CRYSTAL EKAMAI - RAMINDRA
2nd Floor EDUCATION ZONE, THE CRYSRAL EKAMAI-RAMINDRA
099-289-7678
TEDSPLAY@gmail.com
สาขา Live Online
2nd Floor EDUCATION ZONE, THE CRYSRAL EKAMAI-RAMINDRA
087 111 5475
.
สาขา ราชพฤกษ์-พรานนก
< ย้อนกลับ
สาขา ราชพฤกษ์-พรานนก
38, 1 ถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย 4 Bang Phrom, Taling Chan, Bangkok 10170, Thailand
0871115475
TEDSPLAY@gmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
Micro Maqueen เรียนCoding เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เรียนรู้การคิดเป็นระบบ (7 ปีขึ้นไป)

Micro Maqueen เรียนCoding เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เรียนรู้การคิดเป็นระบบ (7 ปีขึ้นไป)

TEDS PLAY
Class
STEM
Live Online
Coding Animation เรียนCoding เชิงวิทยาการคํานวณ ผ่านอนิเมชั่น (7 ปีขึ้นไป)

Coding Animation เรียนCoding เชิงวิทยาการคํานวณ ผ่านอนิเมชั่น (7 ปีขึ้นไป)

TEDS PLAY
Class
STEM
Live Online
Basic Microbit เขียนโปรแกรมอย่างง่าย ฝึกการวางแผน (7 ปีขึ้นไป)

Basic Microbit เขียนโปรแกรมอย่างง่าย ฝึกการวางแผน (7 ปีขึ้นไป)

TEDS PLAY
Class
STEM
Live Online

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net