Scientia

Scientia

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

          ซายเอนเทีย ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม ที่เน้นให้เด็กลงมือทำ และสร้างความเข้าใจผ่านการทดลอง มากกว่าการอ่านเพื่อท่องจำ เราจะใช้เวลา 1.30 ชม. ในแต่ละครั้งที่มาเรียน ซึ่งในครึ่งชั่วโมงแรก เป็นการสอนทฤษฎี ให้เด็กได้เรียนรู้แนวคิดของสิ่งที่จะเรียน และอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาคือการทดลอง เด็กสามารถเข้าใจทฤษฎีได้มากขึ้นผ่านการลงมือทำด้วยตัวเอง และในครึ่งชั่วโมงสุดท้าย เด็กจะได้นำความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาทำข้อสอบจริง 
 
          กว่า 13 ปีแห่งการเดินทางของซายเอนเทีย เราส่งเด็กเข้าแข่งขัน ทั้งการสอบเข้าเรียนต่อ และการสอบแข่งขันของสสวท. เรายังคงมุ่งมั่นผลิตนักวิทย์รุ่นจิ๋วให้กับสังคม เน้นให้เด็กค้นหาตัวเอง เพื่อไปต่อยอดในอนาคต ซายเอนเทียพร้อมทำให้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป 
 
             เรียนรู้อย่างฉลาด เก่งวิทยาศาสตร์ที่ซายเอนเทีย

สาขาของเรา (5)

สาขา Tree on3
ศูนย์การค้า tree on 3 พระราม3 กรุงเทพมหานคร
0858004848
info@scientiakid.com
สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
< ย้อนกลับ
สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
7/3 ถนนบรมราชชนนี ชั้น 11 ห้อง 1102 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
085 800 4848
.
สาขา พญาไท CP3 Tower
ศูนย์พญาไท CP3 Tower A ชั้น 2 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
085 800 4848
.
สาขา จุฬา U Center
I15-I16 อาคาร U-Center 2 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
085 800 4848
.
สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว
< ย้อนกลับ
สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว
1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
085 800 4848
.

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
Competitive Science วิทย์พิชิตแชมป์ เตรียมสอบเข้าม. 1 และสพฐ. (ประถม 6)

Competitive Science วิทย์พิชิตแชมป์ เตรียมสอบเข้าม. 1 และสพฐ. (ประถม 6)

Scientia
Class
STEM
Tree on3
Explorer Science เก่งวิทย์พิชิตเหรียญ สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ (ประถม 5)

Explorer Science เก่งวิทย์พิชิตเหรียญ สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ (ประถม 5)

Scientia
Class
STEM
Tree on3
Genius Science อัจฉริยะนักวิทย์น้อย ปูเส้นทางสอบแข่งขันโอลิมปิก (ประถม 4)

Genius Science อัจฉริยะนักวิทย์น้อย ปูเส้นทางสอบแข่งขันโอลิมปิก (ประถม 4)

Scientia
Class
STEM
Tree on3
Smart Science ฉลาดคิดวิทย์ประถม เน้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ประถม 3)

Smart Science ฉลาดคิดวิทย์ประถม เน้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ประถม 3)

Scientia
Class
STEM
Tree on3
Fun Science สนุกคิดนักวิทย์น้อย ฝึกสังเกตสิ่งรอบตัว  (ประถม 1-2)

Fun Science สนุกคิดนักวิทย์น้อย ฝึกสังเกตสิ่งรอบตัว (ประถม 1-2)

Scientia
Class
STEM
Tree on3
Kid Science เรียนวิทยาศาสตร์​ผ่านการทดลองจริง (อนุบาล 2-3)

Kid Science เรียนวิทยาศาสตร์​ผ่านการทดลองจริง (อนุบาล 2-3)

Scientia
Class
STEM
Tree on3

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง