Goldenhorseridingclub

Goldenhorseridingclub

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

ฝึกสอนขี่ม้า หลักสูตรขี่ม้า ระดับพื้นฐานตั้งแต่การเข้าใกล้ม้า
วิธีการขี่ม้าที่ถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ และ อุปกรณืขี่ม้า
เบื้องต้น และ สามารถพัฒนาทักษะ และ ประสบการณ์ จนเป็นนักกีฬา
ขี่ม้าต่อไป ทำให้ซึมซับ ได้เรียนรู้ และเข้าใจธรรมชาติของม้า เพื่อให้ผู้ขี่
สามารถพัฒนาศักยภาพการขี่ม้า โดยพัฒนาตามช่วงวัยของผู้ขี่

 

 

สโมสรกีฬาขี่ม้าโกลด์เด้นฮอร์สไรดิ้งคลับ เป็นสโมสรที่มุ่งเน้น
พัฒนาการ การขี่ม้าประเภท Dressage
(ศิลปะบังคับม้า) โดยมีครูสอนขี่ม้า ที่เชี่ยวชาญการขี่ม้า ประเภท
Dressage (ศิลปะบังคับม้า) เป็นผู้ดูแลเนื้อหาการเรียนการสอน 
ตั้งแต่อายุ  3 ขวบ จนถึงผู้ใหญ่

 

 

ม้าสร้างสมาธิ
เป็นการขี่ม้า เพื่อฝึกพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ให้เป็นไปตามวัย สร้าง
สมดุลย์ และการทรงตัวให้แก่เด็ก ให้ร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่เบิกบาน

 

 

การได้สัมผัส และเรียนรู้ กีฬาขี่ม้าที่ถูกวิธี จะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดี
ของกล้ามเนื้อ มีการทรงตัวที่ดีขึ้น ฝึกให้เด็กมีสมาธิ และเสริมสร้างความมั่นใจ

 

 

โปรแกรมฝึกขี่ม้ากับโพนี่ (สำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี)
Beginner I
เรียนรู้การขึ้นม้า การจูงม้า และท่านั่งที่ถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบังคับม้าเบื้องต้น

 


Beginner II
เรียนรู้ทักษะการขี่ม้า วิธีการบังคับม้า และเรียนรู้ การทรงตัวในจังหวะที่ม้า
เดิน (walk) และวิ่งเรียบ (Trot) สลับกับกิจกรรมบนหลังม้า เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการขี่ม้าและเพื่อความสนุกสนาน

 


Beginner III
เน้นพัฒนาทักษะการขี่ม้า เน้นลงรายละเอียดในการขี่และควบคุมม้า
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเน้นพัฒนารายละเอียดของท่านั่งม้า เพื่อการบังคับ
ม้าที่มีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น
GHRC Pony Special
เน้นพัฒนาการ ทักษะการขี่ม้าในระดับที่สูง เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของผู้ขี่ให้สามารถขี่ม้าในระดับมาตรฐานสากล และ สามารถพัฒนา
ตนเองขึ้นไป ตาม Level ของการขี่ม้ามาตรฐานสากลต่อไป


 

 

สาขาของเรา (1)

สาขา หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซ.12
< ย้อนกลับ
สาขา หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซ.12
หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซ.12 ถนนกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กรุงเทพ 10240
02- 735- 7990 |
anna_goldenhorse@yahoo.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
แจ้งเตือน! ไม่มีรายการคอร์สเรียนที่ค้นหา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง