• Little Bit Horse Club

  • กีฬาการขี่ม้าเป็นกีฬาสำหรับเด็กทุกคน เพราะการขี่ม้าจะทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้น และยังได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ เช่น ช่วงต้นขา แขน การเรียนขี่ม้าของเราจะเริ่มได้ตั้งแต่ 3 ขวบจนถึงผู้ใหญ่

 

Little Bit Horse Club

กีฬาการขี่ม้าเป็นกีฬาสำหรับเด็กทุกคน เพราะการขี่ม้าจะทำให้เด็ก มีสมาธิที่ดีขึ้น และยังได้ใช้
กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆเช่น ช่วงต้นขา แขน การเรียนขี่ม้าของเราจะเริ่มได้ตั้งแต่ 3 ขวบจนถึงผู้ใหญ่
และเคสเด็กพิเศษก็มาเรียนกันมาก

 

 

 
โดยลักษณะการเรียน เราจะมีครูฝึกม้า 1 คน และพี่เลี้ยง ที่ค่อยประกบน้องที่นั่งอยู่บนหลังม้า 
การเรียนของเราจะเน้นการเรียนเป็นกลุ่ม โดยเราพยายามให้เด็กทุกคนได้เรียนร่วมกันเพื่อให้เค้ามีสังคม
รู้จักกัน ช่วยเหลือกัน ซึ่งจะสร้างให้เด็กๆอยู่ในสังคมส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 “ทำความรู้จักกับม้า” ตั้งแต่ การสัมผัสม้า การขึ้นม้า การนั่งม้า การป้อนอาหาร จะช่วยให้เด็ก
กับม้าเกิดความคุ้นเคยกัน ส่งผลให้เด็กสามารถฝึกม้าได้ง่ายขึ้นจากนั้น เริ่มฝึกออกกำลังกายยืด
เหยืยดบนหลังม้า  เช่นหมุนแขนก้มลงเอามือแตะเท้า เพื่อยืดกล้ามเนื้อ

 

 

ฝึกใช้คำสั่งง่ายๆ กับม้า เช่น สั่งให้ม้าเดิน – หยุด สั่งให้วิ่ง – เดิน
สั่งให้ย่อขา ฯลฯ  เด็กรู้จักการควบคุมม้า และส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

 

 

ฝึกขี่ม้า ขี่ม้าวิ่งเป็นวงกลม ขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง เด็กก็จะได้ใช้เวลากับม้า

 
ฝึกการดูแลม้ากอด ลูบคอ แปลงขน อาบน้ำม้า ฯลฯ เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้เด็กมีความอ่อนโยน
รู้จักการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น

 

 

ดังนั้นการขี่ม้านอกจากจะช่วยพัฒนาเด็กพิเศษแล้ว  ยังช่วยเรื่องสมาธิของลูกหลานเราทุกคนด้วย
 

 

โดยมีกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนรู้มากมาย อาทิเช่น ขี่ม้า (2 ชม ต่อวัน), เกมส์บนหลังม้า
ดูแลม้าและเทคนิคการดูแลม้า,ทำขนม,ทำศิลปะ,ขี่ม้าออกเทรลในธรรมชาติ

 

 

ตารางเรียน

ขี่ม้าสำหรับเด็กClass

กลุ่มเด็กเล็ก
จำนวนครั้ง : 3
ราคา ฟรี

กีฬาขี่ม้าสำหรับเด็กClass

.
จำนวนครั้ง : 1
ราคา ฿ 1,000.00

.

สาขา : ลำลูกกา

  • 15/88 Soi Lumlukka 23, Lumlukka Road, Kukot, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILAND เทศบาลเมืองปทุมธานี
  • 081 621 5353
  • Little Bit Horse Club
  • Line ID : .
  • littlebithorseclub@hotmail.com
แผนที่สาขา