Arkki

Arkki

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

          Arkki เป็นโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Education) หลักสูตรกระทรวงศึกษาฟินแลนด์  สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคต 
          Arkki มุ่งเน้นการสอนให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ 6Cs ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem solving), ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity), ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking), ทักษะการทำงานเป็นทีม (Collaboration), ทักษะการสื่อสาร (Communication), และทักษะการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Thinking)
          กิจกรรมในหลักสูตรของอาร์คกิ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นได้ และเมื่อประกอบกับ Digital Skills มนุษย์จะสามารถเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ได้ในอนาคต 

สาขาของเรา (2)

สาขา Bambini Villa | Sukhumvit 26
< ย้อนกลับ
สาขา Bambini Villa | Sukhumvit 26
Bambini Villa 67, Sukhumvit 26 road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
092 414 1254
info@arkki.co.th
สาขา Live Online
Bambini Villa 67, Sukhumvit 26 road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
092 414 1254
.

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
Arkki Live Class at Home - คิดและลงมือทำ อย่างสร้างสรรค์ (4 - 7 ปี)

Arkki Live Class at Home - คิดและลงมือทำ อย่างสร้างสรรค์ (4 - 7 ปี)

Arkki
Class
STEM
Live Online

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net