• Bluedoor

  • พาเด็กๆ สนุกกับธรรมชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน รายได้ทั้งหมดนำไปฟื้นฟูป่าร่วมกับเด็กและชุมชนทั่วประเทศไทย

Bluedoor

ดำเนินการภายใต้ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ โดยไม่แสวงกำไร จัดกิจกรรมพาเด็กๆ สนุกกับธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน รายได้ทั้งหมดนำไปฟื้นฟูป่าร่วมกับเด็ก
และชุมชนทั่วประเทศไทย

 

 

19-22 ตค. เดินป่าปกาเกอะญอ @ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน แม่ฮ่องสอน
รับ 15 คน เหมาะสำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้น ทริป 4 วัน 3 คืน เดินป่า เล่น เรียน แบบปกาเกอะญอ กับเด็กๆ
และชุมชนศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน อาบป่า สัมผัสวิถีธรรมชาติ
กิน อยู่กับป่า ชมความงามของธรรมชาติ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมปกาเกอะญอ

 

10-13 ตค. GoodSocietyExpo @Central World กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้น มหกรรมรวมพลังคนตัวเล็กมากู้โลกใบใหญ่ พาน้องๆ มาชมนิทรรศการ
และร่วม take action กับ workshop ลดโลกร้อน
วิถีป่าวิถีปกาเกอะญอ กับศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ecobrickกับย่านิต ผึ้งน้อง ห้องเรียน
ธรรมชาติกับ ครูจิ๊บครูปอ Sri Racha Forest School/พี่โทรี่ Nature Feels/ครูทอม Nature Plearn
Club  ปรุงดิน-เพาะกล้าในถ้วยย่อยสลายได้

รายได้ทั้งหมดสมทบทุนฟื้นฟูป่ากับเด็กๆ ที่อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน
 
16 พย.  คบเด็กสร้างบ้าน(ดิน) ecobricks @ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ผึ้งน้อยนักสู้ ปทุมธานี
เหมาะสำหรับเด็ก 4 ขวบขึ้น มาช่วยย่านิด (ผึ้งน้อย) ก่อร่างสร้างบ้านดินจากขวดพลาสติกกัน!! มาร่วม
สร้างบ้านดินกลางทุ่งนา ที่ก่อด้วย “พลาสอิฐ” หรือ ecobrick ที่ทำจากขวดน้ำและเศษพลาสติกที่ไม่ย่อย
สลาย เด็กจะได้รู้จักการแยกขยะ รู้ว่าขยะไปไหน และลงมือสร้างบ้านดินด้วยตัวเอง
นัดพบที่สวนผึ้งน้อยนักสู้ 9.00 น.  กิจกรรมสิ้นสุดประมาณ 14.00 น.
คนละ 300 บาท รับ 50 คน รับสมัครในงาน GSE ที่ เซนทรัลเวิร์ดเท่านั้น
 
14-15 ธค. ThailandTreeFestival สนุกใต้ต้นไม้ใหญ่ @สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับเด็ก 4 ขวบขึ้น กิจกรรม outdoor ประจำปีที่ทุกคนรอคอย :
ปีนต้นไม้ กับ Big Trees (ฟรี) โหน zipline กับ Urban Adventure ปีนหน้าผาจำลอง กับสมาคมปีนหน้าผาไทย
(ฟรี)นิทานดนตรี กับกลุ่ม Ting A Tong Nature Games กับ Nature Feels / ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
Bluedoorเสวนาเรื่อง...ห้องเรียนธรรมชาติพร้อมสาธิตกิจกรรม กับครูเกรียง Baan Na Nature School
และครูทอม Nature Plearn Club
เปิดรับสมัคร ตุลาคม

 

 

ภาพกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ 24 ส.ค.62 ตามหารอยเท้าสัตว์ กับพี่ๆ Nature Feels เด็กๆ ได้สนุกกับการสังเกต
สำรวจ ตามหารอยเท้าสัตว์ แล้วมาพิมพ์รอยเท้าสัตว์ #ได้รอยเท้าอะไรกลับบ้านกันบ้างนะ

 

เมื่อเด็กๆ พาเราเรียนรู้เรื่องป่า
ห้องเรียนที่ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ไม่มีกระดานดำ ไม่มีโต๊ะเก้าอี้ ไม่มีคำว่าครู-นักเรียน
ไม่มีการสอบวัดผล ไม่มีเกรด เด็กๆ เรียนรู้จากชีวิตจริง ห้องเรียนคือป่า ไร่ สวน เด็กๆ เป็นคนออก
แบบหลักสูตรเอง เรียนเรื่องที่สำคัญกับชีวิต อาหาร-ยา-ผ้า-บ้าน เป้าหมายของการเรียนจากประถม
ถึงมัธยมคือ ดูแลตัวเองได้ ดูแลครอบครัวได้ จบจากที่นี่เป้าหมายสูงสุด คือ เด็กดูแลชุมชนได้ การ
เรียนรู้ไม่แยกส่วนจากชีวิตหรือครอบครัว พ่อแม่และผู้รู้ในชุมชนร่วม “เรียนรู้” ไปด้วยกัน
ทุกคนเป็นครู ทุกคนเป็นนักเรียน
ป่าคือชีวิต #ชีวิตคือการเรียนรู้
เส้นทางเดินป่านี้สะท้อนวิถีชีวิตของคนที่นี่ได้เป็นอย่างดี เราเริ่มต้นจากการไต่เขาผ่านป่าช้าของหมู่บ้าน
สู่ไร่นา เดินเลียบคลองส่งน้ำ เข้าสู่บริเวณป่าลุ่มน้ำที่เขียวชอุ่ม มีป่าหมาก-พลูของชาวบ้านแซมอยู่เป็นระยะ
ทางเดินเล็กๆ ลัดเลาะลำห้วย สาวๆ ง่วนกับการหาปู เก็บผักสมุนไพรไว้ทำกับข้าวมื้อเย็น หนุ่มๆ เดินไวไม่
เห็นฝุ่น เด็กๆ สนุกกับการส่องแมลง ดอกไม้ และหาเรื่องเล่นตามประสา
เป้าหมายเราคือน้ำตก แต่เรื่องราวการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างทาง การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากป่า แต่การเรียนรู้
เกิดเมื่อเราเอาตัวเองเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ คุณค่าไม่ได้เกิดจากการบอกกล่าว แต่คุณค่าเกิดจาก
ความสัมพันธ์อย่างเกื้อกูลระหว่างคนกับป่า ระหว่างคนกับคนเปิดใจ สร้างโอกาสให้เด็กๆ พาเราเข้าไปรู้จัก
เข้าใจ และเห็นคุณค่าของป่ากัน

 

ภาพกิจกรรม สนุกในสวนของผู้ใหญ่วิบูลย์ 17-18 สิงหาคม 2562 วนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เด็กๆ ได้เดินป่า สำรวจธรรมชาติ เก็บใบไม้ ใบไม้กินได้ ทำสีธรรมชาติ
เพาะกล้าไม้ และสนุกกับสะพานเชือกขอบคุณพี่ครรชิต เจ้าของสวนวนเกษตร ที่เปิดบ้านต้อนรับ
Bluedoor และพาเด็กๆ เรียนรู้แบบไม่เรียน

 

เราตั้งใจสร้างพื้นที่นี้ขึ้นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เด็กและครอบครัวเข้าใจ เห็นคุณค่า และรักธรรมชาติ
โดยทำงานภายใต้ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ไม่แสวงกำไร และนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนปลูกป่ากับเด็ก
และชุมชนทั่วประเทศ
 
กิจกรรมของเรามีหัวใจหลัก คือ เปิดโอกาสให้เด็กสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติด้วยตัวเอง ในบรรยากาศสบาย สนุก
เป็นอิสระ และมีพ่อแม่ร่วมกิจกรรมไปด้วยกัน ในปีนี้กิจกรรมของ Bluedoor ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆ
จากคุณพ่อคุณแม่ ในปีหน้าเราวางแผนที่จะขยายกิจกรรม เพิ่มความถี่และความหลากหลายให้มากขึ้นแต่
ยังคงจัดเป็นกลุ่มเล็ก ดูแลแบบใกล้ชิดเหมือนเดิมค่ะ

 

 

ปิดประสบการณ์เดินป่าปลูกต้นไม้ใน Mini Nature Trip : ม่อนแจ่ม กับพี่ๆ Nature Feels และ Forest Restoration
Research Unit ทริปนี้คนสมัครเข้ามาไม่มาก Bluedoor เลยชวนเด็กๆ จากโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 7
บ้านแม่สาใหม่ มาร่วมกิจกรรมเดินป่าด้วย เลยเป็นทริปที่เด็กๆ ได้มีประสบการณ์เดินป่ากับเพื่อนใหม่ไปด้วย
เด็กๆ สนุกและได้ความรู้กับถ้วนหน้า
ส่วนการฟื้นป่าก็เป็นรูปแบบใหม่เพราะเป็นการวิจัยของพี่ๆ หน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทำการ
ทดลองปลูกต้นไม้ด้วยเมล็ด เด็กๆ เลยได้รู้จักเมล็ดพันธุ์ วิธีปั้น และร่วมหยอดเมล็ดกับพี่ๆอาสา  ถือว่าเป็นทริปที่
ได้ประสบการณ์หลากหลาย เจอคนมากมาย คุ้มเกินคุ้มจริงๆ ใครสนใจไปเยี่ยมป่าม่อนแจ่มกับเรา รอติดตามทริป
ช่วงต้นปีหน้านะคะขอขอบคุณโครงการหลวงหนองหอย เจ้าของสถานที่ที่อำนวยความสะดวกและเห็นความสำคัญ
ของการอนุรักษ์ป่าและขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นความสำคัญของธรรมชาติและกล้าเดินทางไกลไปกับเรา

 

 
ภาพบรรยากาศ Workshop อาหาร ยา ผ้า บ้าน ในช่วงเทศกาลเด็กกับป่า ปกาเกอะญอ เมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ และเด็กๆ ที่ได้มาเล่น เรียนรู้ด้วยกัน และร่วมสนับสนุนเงินเดือนครูท้องถิ่น
ของศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน แม่ฮ่องสอน รวมถึงเพื่อฟื้นฟูผืนป่าเสื่อมโทรมของชุมชนต่อไป

 

ตารางเรียน

ตลุยธรรมชาติCamp

-
จำนวนครั้ง : 1
ราคา ฿ 6,290.00 7,000.00

.

สาขา : พระราม 9

  • 4 ซอย, ถนน พระราม 9, ตัดใหม่ พระราม 9 ซอย 54 สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • 02 720 1046
  • Bluedoor
  • Line ID : -
  • -
แผนที่สาขา