Farm de Lek

Farm de Lek

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

          แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่คุ้งบางกะเจ้า ห้องเรียนป่ากลางเมืองของเด็ก ๆ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้วยการเรียนรู้คู่กับธรรมชาติ ช่วยเปิดโลกกว้างและบ่มเพาะประสบการณ์ มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด ทำให้ใกล้ชิดและเห็นคุณค่าธรรมชาติได้อย่างแท้จริง ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความกล้าคิดกล้าลงมือเล่นด้วยจินตนาการของตัวเอง ทีไม่ได้มีแค่ความสนุก แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะการเข้าสังคม การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทำให้เด็ก ๆ เติบโตได้อย่างมีความสุข

สาขาของเรา (1)

สาขา นครนายก
43 หมู่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
0984638223
atommic.test36@hotmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง สไตล์ฟาร์ม กิจกรรมกลุ่มไปเช้าเย็นกลับ

สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง สไตล์ฟาร์ม กิจกรรมกลุ่มไปเช้าเย็นกลับ

Farm de Lek
Workshops
Nature
นครนายก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net