Science Lab School KMUTT

Science Lab School KMUTT

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

โครงการ Science Lab School
@KMUTT

 

 

จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากบทเรียนสู่การลงมือ ปฏิบัติจริง
ในระดับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย สาหรับนักเรียนในช่วงประถม ถึงมัธยม หรือผู้ที่สนใจในงานด้าน
วิทยาศาสตร์ ภายใต้การควบคุม ดูแลของทีมอาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
โดยเน้นการนาเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นมาสอนให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยการลงมือทาแล็บด้วยตนเอง

 

 
พร้อมกับการเรียนปฏิบัติกลุ่มเล็ก อย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยที่สร้างผลงานระดับชาติ
และนานาชาติ พร้อมกับการฝึกฝนการเขียนรายงานผลการวิจัยอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้เรียน
ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนยังสามารถนาทักษะที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในการเขียนงานหรือทาข้อสอบเชิงวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบคอร์สผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ด้าน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

มาแอบดูซิว่าวันนี้เปิดคอร์สแล็บวิทยาศาสตร์แล้วน้องๆเค้าทำแล็บอะไรกันบ้าง ขนาดฝีมือเด็กๆยังทำได้
ขนาดนี้นะเนี่ย อนาคตไกลแน่ๆ และเราไม่ได้ดูแลเด็กๆแค่การลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แต่เรายัง
ฝึกฝนให้เด็กๆสรุป อภิปราย เขียนตอบคำถามเชิงวิเคราะห์จากการทดลองทุกครั้ง และเราสแกนรายงาน
ที่เด็กๆเขียนไปตรวจรายบุคคล พร้อมให้คำแนะนำรายบุคคลด้วย เพราะวิทยาศาสตร์ ให้อะไรมากกว่า
แค่ความรู้ แต่ให้ทักษะอื่นๆเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กๆด้วย

 

 

เพราะเราไม่ได้ดูแลเด็กๆแค่การลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แต่เรายังฝึกฝนให้เด็กๆสรุป อภิปราย
เขียนตอบคำถามจากการทดลองทุกครั้ง และเราสแกนรายงานที่เด็กๆเขียนไปตรวจรายบุคคล พร้อมให้
คำแนะนำรายบุคคลด้วย เพราะวิทยาศาสตร์ ให้อะไรมากกว่าแค่ความรู้ แต่ให้ทักษะอื่นๆเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของเด็กๆด้วย

 

 

อีกหนึ่งความชื่นใจของทีมงาน Science Lab School @ KMUTT ที่คุณแม่ส่งมาให้ดูหลังจากที่น้อง
ประถมต้นเรียน D1 คลาสแรกเรื่องจุดสมดุลและน้ำหนักของอากาศกับเราไป น้องระดับประถมต้น
สามารถเข้าใจ concept วิทยาศาสตร์ที่ได้ทดลองในห้องจนเขียน mind map อธิบายให้ผู้ปกครองได้เลย

 

 

คอร์สน้องใหม่อีกคอร์สของเราวันนี้ค่ะ A3 เรื่องระบบการหายใจและโครงสร้างของปอดค่ะ
น้องๆได้ศึกษาทั้งโครงสร้างปอดภายนอกและเนื้อเยื่อของปอดแต่ละส่วนใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยค่ะ
สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ

 

 

 

 

คลาส A3 animal body system วันนี้มาดูระบบการขับถ่ายของเสีย พร้อมการจำลองการทำงานของหน่วยไตกันจ้า

 

 

 

 

น้องๆ A3 รอบวันเสาร์ก็มาเปิดคอร์สเหมือนกันค่ะ วันนี้น้องๆมาเรียนรู้เรื่องหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
ฟังเสียงหัวใจตัวเอง ผ่าหัวใจเองกะมือใหเก็นด้วยตา ศึกษาโครงสร้างกันแบบเห็นภาพของจริงกันไปเลย

 

 

 
 

สาขาของเรา (1)

สาขา ทุ่งครุ
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
088 200 1545
atommic.test43@hotmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
แจ้งเตือน! ไม่มีรายการคอร์สเรียนที่ค้นหา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง