Aikido Kids Chiangmai

Aikido Kids Chiangmai

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

          Aikido is a complete martial art.
          ไอคิโด คือวิชาศิลปแห่งการปกป้อง เด็ก นอกจากพัฒนาทางความคิดแล้ว การพัฒนาทางร่างกายก็จำเป็น การฝึกไอคิโดที่นี่ เน้นการฝึกเพื่อพัฒนาอารมณ์ ความแข็งแรงของร่างกาย และความรับผิดชอบ เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดูนุ่มนวล แต่อันตราย

           ไอคิโด ให้ความสำคัญทั้งการเป็นผู้ถูกโจมตี และผู้โจมตี ทั้งคู่ต่างต้องฝึกฝนเพื่อเสริมสร้างกันและกัน สิ่งสำคัญกว่าการเป็นผู้โจมตี หรือผู้ถูกโจมตี คือ การไม่ติดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ฝึกเป็นผู้รับการโจมตีบ้าง สลับกับการเป็นผู้โจมตีบ้าง นั่นคือการสอนให้เราเข้าใจจุดยืน และแรงปะทะของอีกฝ่าย

สาขาของเรา (1)

สาขา เชียงใหม่
< ย้อนกลับ
สาขา เชียงใหม่
Ai Dojo 33 หมู่ 15 หมู่บ้านทรายคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
084 174 8579
aom_ratchadaporn@yahoo.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
Aikido : Kiddo Class เรียนศิลปะป้องกันตัวสำหรับเด็ก (5 - 15ปี)

Aikido : Kiddo Class เรียนศิลปะป้องกันตัวสำหรับเด็ก (5 - 15ปี)

Aikido Kids Chiangmai
Class
Sport & Fitness
เชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง