Children's Cottage

Children's Cottage

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

          ห้องเรียนธรรมชาติ​ สร้างเสริม​ประสบการณ์ชีวิต ปลดปล่อยพลังแห่งการเรียนรู้ ไปกับ​ Children's​ Cottage by​ Kidsdela กิจกรรมการศึกษา Outdoor Education สำหรับเด็ก อายุ 5 - 9 ขวบ เตรียมพบกับความสนุก ที่แตกต่างจากที่เคยเห็น เพราะธรรมชาติ อยู่เหนือทุกการเรียนรู้
          ฝึกฝน​ทักษะชีวิต​ (Life​ Skill) ผ่านกิจกรรมและธรรมชาติ​ ดื่มด่ำไปกับต้นไม้​ ลำคลอง​ ค้นพบสุทรียะในการเรียนรู้ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน

สาขาของเรา (1)

สาขา อยุธยา
ตำบล หลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
062 925 5999
-

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
ห้องเรียนธรรมชาติ กิจกรรมฝึกฝนทักษะชีวิตให้เด็กๆ (กลุ่มส่วนตัว)

ห้องเรียนธรรมชาติ กิจกรรมฝึกฝนทักษะชีวิตให้เด็กๆ (กลุ่มส่วนตัว)

Children's Cottage
Workshops
Play & Learn
อยุธยา