โรงเรียนครัววันดี

โรงเรียนครัววันดี

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันสอนอาหารไทย

เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารไทย ขนมไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปทั้งคนไทย และคนต่างชาติ ได้รู้จักถึงรสชาติ
สูตรที่มาตรฐาน และ ลักษณะของอาหารไทยอย่างถูกต้อง
เพื่อสร้างอาชีพพ่อครัว แม่ครัวอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเน้นฝึกทักษะ
ความชำนาญให้แก่ผู้เรียน ทุกคนโดยเฉพาะ เมื่อเรียนจบสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
โดยมีใบประกาศนียบัตร (เป็นภาษาอังกฤษ) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

วัด ชั่ง ตวง หรือ หั่น สับ ซอย ไม่ได้มีไว้แค่ผู้ใหญ่นะคะ เด็กๆก็สามารถมา
ฝึกกันได้ด้วยค่ะ ผลงานน่ารักๆ

 

 

มาดูความมุ่งมั่นของน้องๆทั้งสาม ที่เริ่มกันตั้งแต่ หั่น สับ ซอย ปั่น ปรุง ฝึกฝนจนได้
อย่างที่คิด ตกแต่งออกมาสวยงามได้อย่างที่ตั้งใจ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอาหารไทยคาว
หวานเพื่อสุขภาพในระดับ เขตกรุงเทพมหานคร You can do it.

 

 

 
หลักสูตรเลือกเรียนได้ตามใจ วันนี้น้องทำกล้วยบวชชีแสนอร่อย โดยฝีมือน้องอายุ 11 ปี

 

 
มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นคุณภาพการสอนและการถ่าย
ทอดความรู้ให้ผู้เรียน 
มุ่งพัฒนาเนื้อหาของทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
การปฏิบัติ การวิเคราะห์ และการนำไปใช้งานจริง

 

 

จากความมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดระยะเวลากว่า 10ปีที่ผ่านมา เพื่อให้โรงเรียนครัววันดีได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพด้าน อาหารไทยให้ไปสู่ต่างประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่จบจากโรงเรียน
มากมายหลายพันคนที่ไปเติบโตและสามารถสร้างอาชีพเลี้ยงดู ตนเองได้จากการนำความรู้ที่ได้รับจากที่
แห่งนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย นี่ก็คือรางวัลและความ ภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งของการที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรักและได้ก่อประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังไม่หยุดนิ่ง
ที่จะพัฒนาหลักสูตร ความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย การสอนแกะสลัก แนวสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
การสอนทำน้ำปรุงรส เพื่อร้านอาหารโดยเฉพาะ การเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษในร้านอาหารเพื่อประโยชน์สำหรับ
นักเรียนที่ไปทำงานในต่างประเทศ การคิดต้นทุนในร้านอาหารเพื่อให้เป็น ธุรกิจที่เช้มแข็งและยั่งยืน

การเป็นส่วนเชื่อมต่อให้นักเรียนที่จบไปได้ทำงานในองค์กรที่ดี และเพิ่มหลักสูตรแบบมืออาชีพ
ในภาคภาษา อังกฤษอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

สาขาของเรา (1)

สาขา พญาไท
94/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
062 652 2442
atommic.test64@hotmail.com

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง