OKLS Chinese and Japanese

OKLS Chinese and Japanese

ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว

โปรไฟล์

          โรงเรียนสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ โรงเรียน องค์กรและบริษัท สอนวาดภาพพู่กันจีน เขียนพู่กันจีน ดนตรีกู่เจิง พร้อมทั้งจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศจีน โรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นศูนย์สอบ HSK และ HSKK แบบอินเตอร์เน็ต (Internet Based Test: IBT)
 
          เราเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนบนห้างสรรพสินค้า  ซึ่งมีส่วนช่วยปลุกกระแสการเรียนภาษาจีนในประเทศไทย ให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาจีนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาของเรา (1)


ตัวกรอง

ตัวกรอง

ประเภทกิจกรรม
สาขา
หลักสูตรซึมซับภาษาจีนเด็กเล็ก ผ่านกิจกรรม (5–7 ปี) เรียนเป็นกลุ่ม 4-6 คน

หลักสูตรซึมซับภาษาจีนเด็กเล็ก ผ่านกิจกรรม (5–7 ปี) เรียนเป็นกลุ่ม 4-6 คน

OKLS Chinese and Japanese
Class
Language
-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ (เวลา 09.00 - 18.00 น.)

094 561 8855

สอบถามผ่าน Line

@classcandy.net

qr code line classcandy.net